Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research (EVBRES) / Dezvoltarea unei rețele internaționale pentru cercetare bazată pe evidențe în cercetarea clinică

Last Updated: mai 28, 2024Categories: Finalizate

Parteneriatul care derulează acest proiect include instituții academice și/sau de cercetare din 40 de țări europene și este coordonat de Western Norway University of Applied Sciences in Bergen, din Norvegia.

Website: https://evbres.eu/

Sursa de finanţare: Programul COST (European Cooperation in Science & Technology). SNSPMPDSB are statut de instituție invitată.

Durata acțiunii: 4 ani (2018-2022)

Scop

Utilizarea rezultatelor cercetării pentru fundamentarea de noi studii într-o manieră sistematică și transparentă (prin revizii sistematice), astfel încât să se obțină evidențe valide, eficiente și accesibile.

Obiective specifice de coordonarea cercetării

Creșterea gradului de conștientizare și acceptare a acestei provocări din partea tuturor părților relevante;
Dezvoltarea de materiale pentru formarea în Cercetarea Bazată pe Dovezi;
Catalizarea colaborării între părțile interesate pentru a crește eficiența actualizării și elaborării de revizii sistematice;
Crearea unei viziuni comune asupra modului de evaluare a implementării Cercetării Bazate pe Dovezi.

Obiective specifice de dezvoltarea capacităților

Identificarea implicațiilor abordării Cercetării Bazate pe Dovezi pentru fiecare parte interesată;
Formarea cercetătorilor în aplicarea Cercetării Bazate pe Dovezi;
Descrierea proceselor și a tehnologiilor utilizate în reviziile sistematice care necesită îmbunătățiri;
Stabilirea unei înțelegeri comune asupra modului de monitorizare a aplicării Cercetării Bazate pe Dovezi în cercetarea clinică.