Înscrieri curs Management spitalicesc- seria MS 71

Last Updated: aprilie 25, 2024Categories: Anunțuri

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS)

organizează în perioada 03.06-24.09.2024 programul de formare inițială în domeniul

”Management spitalicesc” – seria MS 71 – hibrid (fizic și online)

 

Scopul programului de formare este pregătirea managerilor de spital pentru a asigura o mai bună gestionare a spitalelor și creșterea performanţei manageriale la nivelul acestora.

Tipul formării: Curs de perfecționare în managementul serviciilor de sănătate organizat de INMSS în baza Ordinului MS nr. 126/2024.

Programul se adresează absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior care doresc o carieră în management spitalicesc. Seria de program este constituită din maximum 35 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

Programul este organizat pe două secţiuni: pregătire teoretică și aplicații practice.

Conform Ordinului 3143/2022, programul se va desfășura în format hibrid (prezență fizică la sediul INMSS și online sincron – platforma Zoom), săptămânal, ȋn zilele de luni și marți, ȋn intervalul orar 10.00-16.00 și este structurat pe 11 module, după cum urmează:

 1. Management general
 2. Organizarea şi evaluarea spitalului
 3. Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG)
 4. Economie sanitară
 5. Management financiar contabil/Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 6. Managementul resurselor umane
 7. Managementul calităţii
 8. Standardizare, acreditare și control intern in cadrul spitalului
 9. Comunicare şi relaţii publice
 10. Managementul proiectelor
 11. Finanţe publice pentru managerii din sistemul de sănătate

 

La finalul programului va avea loc examenul de absolvire, care constă dintr-o probă scrisă cu 50 de întrebări tip grilă şi o probă practică – elaborarea şi susţinerea unui proiect de management.

 

Persoanele interesate de acest curs se pot înscrie pe platforma www.perfmed.ro .

Dosarul de înscriere al participantului la curs cuprinde:

 1. Formularul GDPR (se poate descărca de aici)
 2. Actul de identitate  și documentul privind schimbarea numelui, după caz;
 3. Documentul care atestă absolvirea studiilor superioare: diploma de licență
 4. Acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare sau declarație pe propria răspundere, după caz.

Înscrierile la program se pot face și prin completarea și semnarea Formularului de înscriere, care se transmite prin intermediul poștei electronice, pe adresa secretariatului didactic: aadam@inmss.ro. În acest caz, depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv, la secretariatul didactic sau poate fi trimis prin curier sau prin poştă, sau la sediul instituţiei (Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2 Bucureşti, în atenția secretarului didactic, doamna Adina Adam)  sau prin poșta electronică – documentele semnate electronic, cu semnătura electronică calificată, la adresa de mail: aadam@inmss.ro.Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

Achitarea taxei de participare la programul de perfecționare de lungă durată ”Management spitalicesc”, în valoare de  3.767 lei, se poate face integral sau în două tranşe, prin EuPlătesc sau la casieria INMSS sau prin OP, conform datelor de identificare de mai jos:

Beneficiar: INMSS

CIF: 26328134

Cont: RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

În cazul renunţării de a participa la program, taxa de curs poate fi restituită doar până la data începerii cursului. Tranșa a doua a taxei de participare poate fi plătită până cel mai târziu la finalul ultimului modul de curs și dovada plății este condiție pentru susținerea examenului final.

După promovarea examenului final, participanţii vor primi un certificat de absolvire, eliberat de către INMSS.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INMSS – secretariatul didactic al programului de formare  ”Management spitalicesc”, astfel:

 • Secretar didactic: Adina ADAM, e-mail: aadam@inmss.ro, telefon 0753.093.223 sau 021.252.0425/ 021.252.8022 – int. 143 sau
 • Responsabil program: Cristina LUPANclupan@inmss.ro