Înscrieri curs Asistență medicală de urgentă prespitaliceacă pentru medici

Last Updated: aprilie 24, 2024Categories: Anunțuri

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănatate anunță

începerea înscrierilor pentru programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în

ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ PRESPITALICEASCĂ

Cursul se va derula conform curriculum-ului aprobat prin ord. MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele centre de pregătire, în perioada 3 iunie 2024 – 2 decembrie 2024, cu prezență fizică în centrele de pregatire menționate mai jos.

La inscriere se va tine cont de prevederile O.M.S. 4003/2009:

(1) La programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească au acces:

a) medicii de medicină generală cu drept de liberă practică;
b) medicii confirmaţi specialişti/primari în specialităţile: anestezie şi terapie intensivă, pediatrie, medicină de familie.

(2) Medicii prevăzuţi la alin. (1), încadraţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi în structurile de primire a urgenţelor, care nu au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti / urgenţe medico-chirurgicale, au acces cu prioritate la acest program.

(3) Programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală din cadrul structurilor de primire a urgenţelor poate fi efectuat de către medicii care au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti / urgenţe medico – chirurgicale /asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească.

(4) Absolvenţii facultăţilor de medicină promoţia 2005 şi promoţiile ulterioare, care nu au obţinut dreptul de liberă practică, nu au acces la programe de studii complementare.”

Solicitarile se vor trimite prin e-mail la adresele: atestate@inmss.ro  sau elalicurici@yahoo.com, in perioada 22 aprilie 2024 – 10 mai 2024.

Formularul de înscriere (descarcă de aici) va cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:

 1. Nume, prenume
 2. Loc de munca
 3. Specialitate si grad profesional
 4. 2 optiuni pentru centrul de pregatire
 5. Numar de telefon și adresa de mail (toata corespondenta se va desfasura pe mail!)

Programul de pregătire se va desfășura în urmatoarele centrele de pregătire:

 1. Cluj-Napoca – 10 locuri;
 2. Craiova – 10 locuri;
 3. Iaşi – 10 locuri;
 4. Oradea – 10 locuri;
 5. Mureş – 10 locuri.

Centrele vor funcționa doar în cazul ocupării tuturor locurilor stabilite, în caz contrar, cei înscriși vor fi redistribuiți în celelalte centre.

Selecţia şi repartiţia pe centre a cursanţilor se va realiza în perioada 13 – 17 mai 2024, apoi vor fi anuntati pe mail în ce centru au fost repartizati.

FOARTE IMPORTANT!

La acest program pot participa doar cei care NU SUNT medici rezidenti, in caz contrar vă invităm să luaţi act de prevederile Ordinului M.S. nr.418/20.04.2005 și Ordonanței 18/2009, conform căruia acest program nu este compatibil cu statutul de medic rezident!!!

 

Dosarul de cursant trebuie sa cuprinda Formularul de înscriere (cerere + Formular GDPR) insotit de:

 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală 
 2. Avizul de liberă practică și Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat
 3. Ordinul de confirmare ca medic specialist/primardaca este cazul
 4. Copie după cartea de identitate
 5. Acordul angajatorului privind participarea la curs – fara acord nu puteti participa. Daca nu sunteti angajat se va da o declaratie pe propie raspundere in acest sens.
 6. Dovada achitării (total sau parţial, după caz) taxei de instruire în contul INMSS ; PLATA se va efectua in intervalul 10 mai 2024-31 mai 2024.

 

Taxa de curs este 6500 lei si se achita integral până cel târziu 31.07.2024. Se poate achita in 2 rate egale, in contul mentionat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31, de către instituţia angajatoare sau cursant. Verificarea achitarii taxei, de catre angajator, este responsabilitatea cursantului.

ATENTIE!!! Achitarea primei rate pana la 31.05.2024 este  conditie obligatorie de participare la curs.

Dacă se dorește ca factura să fie eliberată pe numele CMI / PFI / PFA sau unitate angajatoare, plata trebuie să se facă din contul cabinetului/unitatii sanitare, specificând C.U.I-ul cabinetului și la observații se va trece numele cursantului și denumirea cursului (ex. IONESCU MARIA, curs AMU prespitaliceasca, ORADEA).

În cazul în care plata se face de către persoană fizică specificând CNP-ul nu se poate elibera factura pe numele cabinetului.

Institutul Naţional de  Managementul Serviciilor de Sănătate

Str. Vaselor 31, 021253, Sectorul 2, Bucureşti;

Cont: RO07TREZ70220G335000XXXX , Trezorerie Sector 2, Cod identificare fiscală (CIF/CUI) : 26328134

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea taxei, va rog sa va adresati serviciului contabilitate, in minim 7 zile si maxim 10 zile lucratoare de la achitarea taxei. Serviciul contabilitate : facturare@inmss.ro

Pentru orice problema de organizare sau pentru orice informatie nu ezitati sa ma contactati pe mail (atestate@inmss.ro sau elalicurici@yahoo.com).

 

CONDIȚII DE RETRAGERE DIN PROGRAMUL DE ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE :

 În cazul solicitării de retragere din program, returnarea taxei se face în cuantumul în care a fost plătită către INMSS, dacă solicitarea de retragere din program se face înainte de începerea programului.

Dupa terminarea/finalizarea programului de studii complementare pentru obținerea atestatului în ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ PRESPITALICEASCĂ se va elibera adeverința de absolvire, necesară la înscrierea pentru susținerea examenului de atestat (se va trimite scanata pe mail).

ATENTIE ! Înscrierea la examen intră în responsabilitatea exclusivă a absolventului!

Conform calendarului de examene si concursuri al Ministerului Sanatatii sesiunile de examen pentru obtinerea atestatelor sunt Mai 2025 si Noiembrie 2025.

Pe site-ul Ministerului Sanatatii se urmareste aparitia Publicatiei de inscriere la examen:

ms.ro, sectiunea Informatii de interes general, Examene si concursuri, sectiunea Examen atestat  Mai sau Noiembrie 2025.

Conform Normelor metodologice de aplicare a OMS 418/2005 cu modificarile si completarile ulterioare :

Art. 13.

(1) Programele de studii complementare în vederea obținerii de atestate se finalizează prin examen organizat de Ministerul Sănătății. Nota minimă necesară de obținere a atestatului este 7,00.

(2) Absolvenții programelor de studii complementare se pot prezenta la examenul pentru obținerea atestatului numai în primii 2 ani de la finalizarea programului.

Art. 14.  În urma promovării examenului de atestare, Ministerul Sănătății eliberează atestatele de studii complementare.