INSTITUTUL NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE (INMSS) este instituţie publică cu tradiţie în formare, cercetare şi consultanţă în domeniul sănătăţii publice și managementului serviciilor de sănătate.

Instituția este specializată în organizarea de programe de formare post-universitară în sănătate publică, management şi administrația serviciilor de sănătate şi programe de educaţie medicală continuă şi dezvoltare profesională pentru personalul din sistemul sanitar.

INMSS desfăşoară şi activităţi de cercetare ştiinţifică şi operaţională prin echipa de cercetători şi profesionişti în sănătate publică din cadrul organizației, cât şi prin Centrul naţional de medicină bazată pe dovezi, grup afiliat la Institutul australian Joanna Briggs.

0
Publicații
0
Resurse
0
Articole
  • Cercetare-dezvoltare în domeniul managementului serviciilor de sănătate în scopul creşterii performanţei sistemului de sănătate

  • Consultanță și asistență tehnică, consiliere științifică în scopul furnizării de evidențe științifice valide pentru sprijinirea deciziilor politice din domeniul sănătății

  • Dezvoltare sustenabilă instituțională