INMSS

Perfecționare medicală

Cursuri de perfecționare medicală sustinute de INMSS

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) organizează programe de perfecţionare postuniversitară atât în domeniul sănătăţii publice şi managementului cât şi în alte domenii ale sistemului de sănătate, adresate tuturor categoriilor de personal din acest sistem.

INMSS oferă și o serie de programe de studii și specializare dupa cum urmează:

  • Programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate pentru medici, medici dentişti şi farmacişti
  • Programe de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
  • Organizarea examenelor de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
  • Programe de formare de formatori adresate tuturor categoriilor de personal din sistemul sanitar
  • Programe de formare pentru autopsieri și tanatopractori
  • Programe de educație medicală continuă la distanță EMCD pentru profesioniștii din sănătate
  • Programe de educaţie medicală continuă tip curs adresate medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, altor categorii de personal cu studii superioare din sistemul de sănătate, asistenţilor medicali, moaşelor şi altor categorii asimilate acestora
  • Stagii practice pentru toate categoriile de personal din sistemul de sănătate

Medici

Cursuri de perfecționare adresate medicilor

Asistenți

Cursuri de perfecționare adresate asistenților medicali

Manageri

Cursuri de perfecționare adresate managerilor și directorilor medicali

Alte categorii profesionale