Cercetare

Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul managementului serviciilor de sănătate și acordă asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul managementului serviciilor de sănătate prin realizarea de activităţi specifice, precum: efectuarea de studii şi aplicaţii pentru evaluarea şi eficientizarea performanţelor sistemului de sănătate, efectuarea de proiecte şi analize pentru sprijinirea procesului de reformă în domeniul sănătăţii.

Prin activitatea de cercetare derulată, INMSS îşi propune să contribuie la dezvoltarea unui sistem de sănătate în care politicile şi strategiile să fie bazate pe evidenţe ştiinţifice rezultate prin activităţi de cercetare, astfel încât beneficiarii de drept, cetăţenii, să aibă acces la îngrijiri medicale de calitate în funcţie de nevoile specifice.

Direcţiile de acţiune în domeniul cercetării:

 • Realizează cercetări, studii și analize privind utilizarea și performanța serviciilor de sănătate;
 • Realizează studii și analize de costuri, eficacitate clinică și eficiența serviciilor spitalicești;
 • Realizează studii de evaluare de nevoi la nivel populaţional şi la nivelul furnizorilor de servicii;
 • Realizează cercetări, studii privind evaluarea serviciilor spitalicești (activitatea, utilizarea, performanța, calitatea, eficiența) pe baza datelor electronice colectate de la nivelul spitalelor (date secundare și/sau date primare);
 • Realizează și participă la cercetări privind dezvoltarea și actualizarea unor sisteme automatizate şi programe de calculator destinate clasificării pacienţilor pe grupe de diagnostice, colectării de date clinice şi codificării, precum şi managementului serviciilor de sănătate, în scop de cercetare dezvoltare;
 • Realizează analize privind impactul serviciilor de sănătate decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
 • Realizează studii privind acoperirea geografică cu servicii de sănătate;
 • Realizează studii de evaluare a tehnologiilor în sănătate;
 • Realizează cercetări, studii pentru obținerea de evidențe științifice valide și recomandări pentru sprijinirea actului decizional din sănătate (în cadrul activității de consultanță și asistență tehnică pentru principalii decidenți din sănătate);
 • Acordă asistenţă tehnică şi efectuează activităţi de consultanţă în domeniul managementului serviciilor de sănătate.

Principalele arii de interes ale cercetării în cadrul INMSS:

 • Planificarea strategică a serviciilor de sănătate;
 • Evaluarea de nevoi de sănătate la nivel populațional;
 • Activitatea serviciilor de sănătate;
 • Utilizarea, performanța și calitatea serviciilor de sănătate;
 • Eficiența serviciilor de sănătate;
 • Managementul serviciilor de sănătate;
 • Optimizarea proceselor la nivelul unităților medicale;
 • Studii de prevalență a bolilor şi a comportamentelor la risc de îmbolnăvire;
 • Consultanţă în domeniul reformei şi managementului serviciilor de sănătate (strategii de dezvoltare şi de documentare a politicilor de sănătate, analize și studii de piaţă, studii de fezabilitate etc.);
 • Diseminarea rezultatelor cercetării (participare la conferinţe, seminarii, publicarea de articole ştiinţifice etc.).

Centrul DRG

Serviciul de Evaluare și Analiză a Serviciilor Spitalicești funcționează în cadrul Centrului de Resurse Umane, Evaluare și Analiza Serviciilor de Sănătate din structura INMSS și are printre obiectivele stabilite, colectarea și gestionarea setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în regim de spitalizare continuă și de zi de la toate spitalele din România, în baza legislației în vigoare (conform Ordinului MS și CNAS 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi cu modificările).

Beneficiarii noștri principali sunt unitățile sanitare cu paturi, alături de MS, CNAS și alte instituții publice și private care activează în sistemul sanitar.Activitățile desfășurate în cadrul centrului constau în:

 • Elaborarea unui standard la nivel național pentru SMDP colectat și transmis de spitale, centralizarea și procesarea datelor la nivel de spital;
 • Furnizarea de rapoarte privind clasificarea în grupe de diagnostice și validarea cazurilor raportate de spitale;
 • Acordarea de suport metodologic și asistență tehnică pentru reprezentanții spitalelor și ai Caselor de Asigurări de Sănătate, respectiv Ministerului Sănătății;
 • Analiza activității spitalelor, prin monitorizarea evoluției activității acestora, prin calcularea și raportarea unor indicatori privind activitatea clinică desfășurată și a acurateței datelor colectate în format electronic;
 • Dezvoltarea unor criterii de performanță şi de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate;
 • Calcularea unor costuri ale serviciilor medicale;
 • Propunerea modificării valorilor relative sau a tarifelor pe grupe de diagnostice, precum şi a tarifelor per caz rezolvat, sub coordonarea Ministerului Sănătății;
 • Dezvoltarea de sisteme automatizate şi programe de calculator destinate clasificării pacienților în grupe de diagnostice, în scop de cercetare;
 • Avizarea de produse software destinate clasificării pacienților în grupe de diagnostic, dezvoltate de furnizori privaţi, în scopul utilizării lor în evaluarea activității unităților sanitare;
 • Dezvoltarea şi furnizarea de cursuri în domeniul clasificării pacienților în funcție de grupa de diagnostic, colectării de date clinice şi utilizării sistemelor de codificare, precum și eliberarea de certificate care atestă pregătirea în domeniul respectiv;
 • Diverse analize, cursuri și metodologii la solicitarea diverșilor beneficiari, în legătură cu obiectul de activitate al centrului.

Pentru mai multe detalii clic aici.

Platforma www.drg.ro, este dedicată gestionării procesului de raportare a SMDP (SC + SZ) și comunicării active cu utilizatorii, pe niveluri de acces, având următoarele roluri:

MEDICINA BAZATĂ PE DOVEZI

Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) are colaborări internaţionale în domeniul medicinei bazate pe dovezi cu The Joanna Briggs Institute, Adelaide, Australia, şi cu Institute of Health Economics, Edmonton, Canada.


INMSS derulează cursuri de formare în Medicina/practica bazată pe dovezi şi cursuri de formare în domeniul evaluării tehnologiilor medicale, precum şi activităţi de consultanţă în acest domeniu.

Site: JBI Global