EUROPEAN NETWORK FOR HTA, JOINT ACTION 2, proiect european finanțat de către Comisia Europeană – acronim EUnetHTA JA2

Last Updated: mai 28, 2024Categories: Finalizate

Rețeaua europeană în domeniul tehnologiilor medicale (EuNetHTA) ţinteşte punerea în practică a unei colaborări eficiente şi sustenabile în domeniul evaluării tehnologiilor medicale prin care să se obţină plus valoare la nivel european, naţional şi regional.
Website-ul rețelei: http://www.eunethta.eu/

SURSA DE FINANŢARE: Comisia Europeană

DURATA PROIECTULUI: 3 ani (2013-2015)

SCOPUL: Colaborarea actuală este o continuare a proiectului anterior EUnetHTA Joint Action 1 on HTA 2010-2012. Această a doua fază se axează pe consolidarea instrumentelor prin desfăşurarea unor activităţi colaborative transnaţionale, între membrii reţelei de HTA, în urma cărora vor fi produse trei rapoarte de HTA, pe modelul standardizat elaborat în faza 1 a proiectului (“Core Model HTA”), urmând ca ulterior, membrii reţelei să adapteze şi să aplice modelul la condiţiile existente local.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectivul general este de a experimenta punerea în practică a instrumentelor printr-o abordare de tip colaborare internaţională în domeniul HTA.
Joint Action 2 va conduce la întărirea şi îmbunătăţirea colaborării din cadrul reţelei EuNetHTA astfel încât să conducă la o mai bună înţelegere a metodelor de stabilire a unei structuri stabile în domeniul HTA la nivelul Uniunii Europene.
Obiectivul specific al JA2 este de a dezvolta o strategie generală care să conţină principii şi propuneri de implementare pentru o colaborare sustenabilă la nivel European, în concordanţă cu stipulările articolului 15 din “The Directive for cross-border healthcare”.
Astfel, obiectivele strategice ale JA2 sunt:

  1. Îmbunătăţirea procesului de punere în practică a intrumentelor printr-o abordare de tip colaborare internaţională în domeniul HTA
  2. Întărirea şi îmbunătăţirea colaborării din cadrul reţelei EuNetHTA astfel încât să conducă la o mai bună înţelegere (din partea CE şi a statelor membre) a metodelor de stabilire a unei structuri stabile în domeniul HTA la nivelul Uniunii Europene
  3. Dezvoltarea unei strategii generale care să conţină principii şi propuneri de implementare pentru o colaborare sustenabilă la nivel European, în concordanţă cu stipulările articolului 15 din “The Directive for cross-border healthcare”.
Go to Top