INMSS

Cursuri

Cursuri de management

servicii de sănătate

susținute de INMSS

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate organizează programe de perfecţionare postuniversitară, în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior medico-farmaceutic, în domeniul managementului serviciilor de sănătate în vederea obținerii de atestate eliberate de Ministerul Sănătății, programe de formare înițială (cursuri de perfecționare de lungă durată), programe de formare continuă (cursuri de perfecționare de scurtă durată) și alte tipuri de cursuri specifice în domeniul managementului serviciilor de sănătate.

În decursul timpului, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate a organizat cursuri de masterat, atestate și cursuri de perfecționare în domeniul managementului serviciilor de sănătate, adaptate diferitelor grupuri țintă de manageri din sectorul sanitar.

Principalele domenii tematice acoperite de cursurile de management al serviciilor de sănătate sunt:

  • Management Spitalicesc;
  • Managementul Serviciilor de Sănătate și Sociale (leadership, management strategic, luarea deciziilor, putere și autoritatea – delegarea autorităţii, managementul schimbării, managementul timpului, comportament organizaţional, managementul calităţii, mecanisme și tehnici pentru asigurarea și îmbunătăţirea calităţii);
  • Managementul Resurselor Umane (planificarea resurselor umane, recrutarea, selectarea și dezvoltarea personalului, comunicare, motivare, munca în echipă, administrarea conflictelor, negociere, dezvoltarea carierei, etc.);
  • Economie Sanitară și Management Financiar (concepte de bază ale microeconomiei, piaţa îngrijirilor de sănătate, macro-economia, fluxuri financiare pentru asistența socială și medicală, metodele de plată ale serviciilor de sănătate, mecanismele de finanțare, evaluarea economică a serviciilor sociale și medicale, management financiar și management);
  • Legislaţie și Etică (Legislaţie în domeniul social și al sănătății, norme și valori etice, decizii etice la începutul și sfârşitul vieţii, relaţia pacient-medic, cercetare pe subiecţi umani și transplantul de organe);
  • Epidemiologie (Elemente de bază în Epidemiologie, Bio-statistică, demografie, epidemiologie avansată, etc.);
  • Promovarea Sănătăţii și Educaţia pentru Sănătate;
  • Servicii de Sănătate Publică (evaluarea nevoilor sociale și medicale, sisteme de servicii de asistență medicală și socială, reforma sistemelor de sănătate);
  • Cercetarea și Evaluarea Serviciilor de Sănătate și Sociale (metodologia de cercetare în domeniul medical și social – cantitativ și calitativ, determinism și servicii medicale și sociale, planificarea proiectelor de cercetare);
  • Managementul Programelor de Sănătate Publică (planificare, monitorizare și evaluare);

Politici Sociale și Politici de Sănătate (modele de politici sociale, starea de bine, analiza sistemelor și a politicilor de sănătate, asigurările sociale de sănătate, principalii actori implicaţi în politicile sociale și de sănătate).

Cursuri management servicii de sănătate de scurtă durată

Cursuri management servicii de sănătate de lungă durată