Managementul Fragilităţii. O abordare comprehensivă pentru promovarea unei vârste înaintate fără dizabilitate în Europa: iniţiativa ADVANTAGE

Last Updated: mai 28, 2024Categories: Finalizate

Proiectul ADVANTAGE a fost derulat de un consorţiu constituit din 35 de parteneri, coordonat de Fundaţia pentru Cercetare Biomedicală a Spitalului Universitar Getafe (Fundacion para la Investigacion Biomedica del Hospital Universitario de Getafe) din Spania.

Website-ul acţiuniihttp://www.advantageja.eu/

Sursa de finanţare: Comisia Europeană – DG SANTE şi surse proprii.

Durata proiectului: 3 ani (2016-2019)

Scopul proiectului este de a realiza o înţelegere comună a condiţiei şi termenului de “fragilitate”, ce urmează să fie utilizat în toate statele membre ale UE, care ar trebui să reprezinte baza pentru un management comun, atât la nivel individual, cât şi la nivelul populaţiei de vârstnici, persoane fragile sau la risc pentru dezvoltarea fragilităţii. Identificarea componentelor de bază ale fragilităţii şi a managementului acesteia ar trebui să promoveze nevoia de schimbare în organizarea şi implementarea serviciilor de îngrijiri de sănătate şi serviciilor sociale, pentru a oferi modele de îngrijire; rezultatele existente la nivel naţional vor permite statelor membre să facă faţă provocării în interiorul unui cadru comun.

Obiective specifice ale proiectului ADVANTAGE:

 • Standardizarea evaluării ”fragilităţii” la nivel individual (definire, diagnosticare);
 • Identificarea aspectelor clinice, evaluarea comorbidităţilor;
 • Identificarea prevalenţei la nivel populaţional;
 • Identificarea traseului şi a stărilor tranziţionale ale ”fragilităţii”;
 • Explorarea strategiilor, obstacolelor şi oportunităţilor;
 • Revizie privind managementul datelor la nivel de individ;
 • Elaborare de ghiduri pentru prevenţie şi management clinic;
 • Identificarea şi diseminarea exemplelor de bună practică;
 • Analiza impactului modelelor de îngrijire la nivel individual;
 • Transferul de informaţii şi practici;
 • Analiza integrării serviciilor medicale şi sociale;
 • Analiza de costuri şi beneficii.