PROIECTUL „SIGURANȚA PACIENTULUI ȘI CALITATEA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE – acronim PaSQ

Last Updated: mai 28, 2024Categories: Finalizate

Se derulează de către un consorțiu din care fac parte organizații de sănătate din țările membre UE și organizații responsabile de calitatea serviciilor medicale din UE (38 parteneri). SNSPMPDS reprezintă România în acest parteneriat.

Websitewww.pasq.eu

Finantare: Comisia Europeana

Durata 3 ani – Proiectul se desfășoară în perioada 2012-2015.

Leader de consorțiu: Haute Autorite de Sante (HAS)

Obiectivul general al proiectului: să contribuie la îmbunătațirea siguranței pacientului și a calității ingrijirilor de sănătate, așa cum este specificat în Recomandarea Consilului UE.

Obiective specifice:

  1. Crearea unui mecanism pentru schimbul de bune practici clinice (SCP) în domeniul siguranței pacientului în serviciile de sănătate din statele membre
  2. Crearea unui mecanism pentru schimbul de bune practici din domeniul strategiilor de management al calității la nivelul organizațiilor de sănătate (GOP) din statele membre
  3. Implementarea unor bune practici de siguranta si calitate în țări membre (după criterii de fezabilitate, transferabilitate, implicarea pacientului, etc)
  4. Îmbunătațirea mecanismului de cooperare și schimb de bune practici