PROIECTUL „SIGURANTA PACIENTULUI SI CALITATEA SERVICIILOR DE SANATATE – acronim PaSQ

Last Updated: decembrie 18, 2023Categories: Finalizate

Se deruleaza de catre un consortiu din care fac parte organizatii de sanatate din tarile membre UE si organizatii responsabile de calitatea serviciilor medicale din UE (38 parteneri). SNSPMPDS reprezinta Romania in acest parteneriat.

Websitewww.pasq.eu

Finantare: Comisia Europeana

Durata 3 ani – Proiectul se desfasoara in perioada 2012-2015.

Leader de consortiu: Haute Autorite de Sante (HAS)

Obiectivul general al proiectului sa contribuie la imbunatatirea sigurantei pacientului si a calitatii ingrijirilor de sanatate, asa cum este specificat in Recomandarea Consilului UE.

Obiective specifice:

  1. Crearea unui mecanism pentru schimbul de bune practici clinice (SCP) in domeniul sigurantei pacientului in serviciile de sanatate din statele membre
  2. Crearea unui mecanism pentru schimbul de bune practici din domeniul strategiilor de management al calitatii la nivelul organizatiilor de sanatate (GOP) din statele membre
  3. Implementarea unor bune practici de siguranta si caliatate in tari memebre (dupa criterii de fesabilitate, transferabilitate, implicarea pacientului, etc)
  4. Imbunatatirea mecanismului de cooperare si schimb de bune practici