Înscrieri pentru programul în vederea obţinerii atestatului de Chirurgie laparoscopica nivel II (avansaţi)

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Anunțuri

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS)
organizează în perioada 14 martie – 29 martie 2024  înscrieri pentru programul în vederea obţinerii atestatului de Chirurgie laparoscopica nivel II (avansaţi) în centrul universitar Craiova la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova în limita a 15 locuri

 

Scopul programului de formare este extinderea indicaţiilor chirurgiei laparoscopice, şi orientarea strategică a practicii chirurgicale moderne spre proceduri minim-invazive. Obiectivul general este dobândirea cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor practice necesare pentru efectuarea intervenţiilor chirurgicale laparoscopice complexe.

Programul se adresează medicilor specialişti/primari în Chirurgie generală, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. au obţinut atestatul în chirurgie laparoscopică nivel I (tehnici de bază ) de minim 2 ani şi,
 2. au efectuat în calitate de operatori principali minimum 100 de intervenţi corespunzătoare acestui nivel

sau

 1. au fost confirmaţi specialişti ulterior lunii octombrie 2002, deci, au efectuat şi promovat modulul respectiv în rezidenţiat
 2. au efectuat în calitate de operatori principali minimum 100 de intervenţi corespunzătoare acestui nivel

Programul are o durată de 8 săptămâni, însumând 240 de ore, din care 80 ore pregătire teoretică şi 160 ore pregătire practică.

Tehnicile şi metodele de lucru sunt:

-cursuri teoretice interactive;

– prezentări video;

– vizionarea în sala de operaţie a unor intervenţii chirurgicale, efectuate şi comentate de lectori;

– participarea efectivă la intervenţii chirurgicale şi efectuarea unor timpi operatori, sub îndrumarea directă a lectorilor.

Evaluarea sumativă (la sfârşitul programului) constă într-o probă scrisă: test/grilă, cu 30 de întrebări cu răspunsuri multiple şi proba practică: efectuarea unor timpi operatori, sub controlul lectorilor.

 

Înscrierile la program se fac în perioada 14 martie – 29 martie 2024 pe platforma INMSS, www.perfmed.ro

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. Formular de înscriere (poate fi descărcat de aici);
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia diplomei de licenţă:
 4. Copia certificatului de medic specialist/primar;
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. Copia Certificatului de membru CMR;
 7. Copia Avizului de liberă practică în termen;
 8. Copia certificatului pentru nivel I de atestat chirurgie laparoscopică sau adeverinţa eliberată de MS privind deprinderea abilităţilor în Chirurgie laparoscopică nivel I;
 9. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la program în care se precizează data de la care este angajat ca medic specialist şi au efectuat minim 100 de intervenţii de nivel I ca prim operator;
 10. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare (în care este menţionat numele cursantului) în cuantum de 5.000 lei prin casieria INMSS sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

 

 

Beneficiar INMSS

– CIF: 26328134

– Cont: RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Str. Vaselor nr. 31, Bucureşti

 

În cazul renunţării de a participa la program, taxa de curs poate fi restituită integral dacă solicitarea returnării taxei se face cel mai târziu în ziua premergătoare datei de începere a cursului. Taxa de curs nu mai poate fi returnată se face ulterior acestei date.

Dosarele incomplete sau care nu respecta condiţiile de mai sus vor fi respinse.

 

Informaţii suplimentare la tel. 021 / 255.03.60 – Emilia Dimcea