Înscrieri pentru programul de pregătire în vederea obținerii certificarii pentru autopsieri 2024

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Anunțuri

ANUNȚ IMPORTANT!

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate  (INMSS) va începe înscrierile pentru programul de pregătire în vederea obținerii certificării pentru autopsieri începând cu data de 15 martie 2024, conform Ordinului Ministrului sănătății nr. 958 din 31 martie 2022.

La acest program se pot înscrie cetățeni români absolvenți de liceu, cu sau fără bacalaureat și cetățeni străini care fac dovada absolvirii studiilor liceale prin diplomă recunoscută sau echivalată conform legislației din România. Înscrierile se vor face pe platforma PERFMED www.perfmed.ro

Programul de pregătire pentru obținerea certificării de autopsier va începe cel mai devreme în luna MAI 2024 și este compus din:

  1. un modul de pregătire teoretică de aproximativ 2 luni și jumătate derulat pe platforma PERFMED, finalizat cu un examen de sfârșit de curs cu taxa de 3.600 lei
  2. o probă de examen teoretic derulată pe platforma PERFMED cu taxa de 500 lei
  3. un modul de pregătire practică de 240 de ore organizat în unul de centrele de pregătire practică acreditate, taxa fiind anunțată la momentul înscrierii
  4. probă de examen practic cu verificarea îndeplinirii baremului de pregătire practică derulată în fața unei comisii din unul din centrele de practică cu taxa fiind anunțată la momentul înscrierii.

Pentru înscrierea la programul de pregătire autopsier sunt necesari următorii pași:

Realizarea unui cont de cursant pe platforma PERFMED în care se atașează:

  1. Dovada achitării în contul INMSS a taxei de 3.600 lei– taxă modul pregătire teoretică autopsieri
  2. Diploma de bacalaureat sau dupa caz a actului doveditor de absolvire a liceului
  3. Copia cărții de identitate
  4. Formularul GDPR

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Contul Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate:

CONT IBAN: RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Sect 2, CIF 26328134 (obligatoriu de menționat la efectuarea plății). Adresă INMSS: Str. Vaselor nr. 31 sector 2 București

Numărul maxim de locuri pentru această serie de pregătire autopsieri este de 60, iar înscrierea se va face în limita locurilor. În cazul retragerii de la program după începerea acestuia, taxa nu se returnează. Dacă retragerea din program se face cu cel târziu o zi înainte de începerea programului, taxa se returnează integral. Participanții înscriși în această serie vor începe pregătirea cel mai devreme în luna mai 2024. Înscrierile se pot continua și pentru următoarea serie de pregătire autopsieri de 60 de locuri a căror pregătire va începe în luna octombrie 2024.

  NOTĂ: După completarea pregătirii de autopsier prin absolvirea completă a modulului de teorie și de și promovarea examenului practic se acordă certificarea de autopsier. Pentru autopsierii care au finalizat pregătira în baza OMS nr. 958/2022 și care doresc să obțină certificarea și ca tanatopractor este necesar să se înscrie la pregătirea practică de tanatopractor și să promoveze examenul practic. Nu este posibilă schimbarea opțiunii pregătirii de la autopsier la tanatopractor după absolvirea modulului de pregătire teoretică și a promovării examenului teoretic pentru autopsieri.