Începerea programului de specializare în vederea reconversiei profesionale Laborator

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Anunțuri

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS)

organizează în perioada 25 martie –25 septembrie 2024 programul de specializare în vederea reconversiei profesionale Laborator

în centrele de pregătire: București, Cluj, Iași, Sibiu

 

Programul de specializare în Laborator va începe la data de 25 martie 2024, cursul se va desfășura în format online pe platforma PERFMED (www.perfmed.ro) și prin aplicația ZOOM în perioada 25.03.2024-25.09.2024 pentru centrele de pregătire: București, Cluj, Iași, Sibiu.

Cursul va avea 3 părți:

  • Partea teoretică-150 de ore- necesită parcurgerea integrală a modulelor de pe Platforma PERFMED și obținerea mediei 6 la testele teoretice de la finalul fiecarui modul;

Materialul didactic din platforma Perfmed, va putea fi accesat începând cu data de 25 martie 2024 după creearea unui cont de cursant cu CNP-ul cursantului înscris la curs în centrul universitare ales.

Acseta este structurat pe 6 module și trebuie parcurs integral, fiecare modul fiind finalizat printr-un test de cunoștințe.

Modulele de curs sunt: Biochimie, Bacteriologie, Virusologie și Parazitologie, Hematologie, Imunologie, Anatomie Patologică.

  • Partea practică directă-150 ore- se va desfășura prin intemediul aplicațiilor de tip zoom sau față în față, cu precădere la sfârșit de săptamână, orarul și link-ul fiind furnizat de secretarii fiecărui centru pe adresele de e-mail ale cursanților :

– Centrul universitar București: Mod desfășurare teorie: Perfmed / Mod desfășurare practică: Zoom

– Centrul universitar Cluj Napoca: Mod desfășurare teorie: Perfmed / Mod desfășurare practică: Zoom

– Centrul universitar Iași: Mod desfășurare teorie: Perfmed / Mod desfășurare practică: Zoom si față in față

– Centrul universitar București: Mod desfășurare teorie: Perfmed / Mod desfășurare practică: Zoom

  • Partea practică sub supervizare -500 ore -se va desfășura la locul de muncă și va fi atestată la sfarșitul cursului printr-o adeverintă

 

Cursanții care au promovat evaluarea finală a cursului, respectiv au obtinut media 6 la ambele componente- teoretică și practică- se vor putea înscrie –tot pe platforma Perfmed- la Examenul Național care va avea loc în perioada octombrie-noiembrie 2024, după ce vor achita o taxa de examinare ce va fi anunțată în timp util.

 

Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în următoarele 2 sesiuni anuale organizate la finalizarea programului de specializare. Înscrierea pentru noua sesiune de examen se face cu taxă, iar candidaţii au dreptul să consulte materialul de curs în cazul în care acesta se află pe platformă, din momentul înscrierii la examen.

 

Scopul şi obiectivele educaţionale generale ale programului:

Scopul:

Dobândirea următoarelor competenţe profesionale:

1. Primirea, organizarea, înregistrarea şi numerotarea probelor.

2. Identificarea aparaturii şi materialelor folosite şi sterilizarea instrumentelor şi materialelor utilizate în laborator.

3. Prepararea soluţiilor dezinfectante, a reactivilor şi coloranţilor folosiţi în laborator.

4. Efectuarea tehnicilor specifice (pipetare, centrifugare, titrare), a celor de recoltare a produselor biologice şi patologice şi executarea tehnicilor histologice de colorare, uzuale specifice.

5. Completarea documentelor specifice activităţii de laborator şi comunicarea interactivă la locul de muncă.

6. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în laborator, a protecţiei împotriva contaminării cu microbi şi a condiţiilor necesare efectuării probelor de laborator (biochimie, hematologie, bacteriologie etc.).

7. Aprovizionarea cu substanţe şi materiale de laborator şi utilizarea aparaturii de laborator pentru activităţile specifice.

 

Obiective didactice:

 La sfârșitul programului, participanții vor putea să:

  explice noțiunile necesare exercitării atribuţiilor specifice asistentului medical de laborator;

–  demonstreze abilitățile necesare exercitării atribuţiilor specifice asistentului medical de laborator;

–  decidă modul de aplicare în practică a abilităţilor cognitive specifice, deprinderilor şi competenţelor necesare în cadrul laboratorului;

– demonstreze abilităţi de comunicare cu pacientul, cu echipa medicală şi aparţinătorii, specifice specializării laborator.

 

Condiții de retragere din programul de specializare:

Taxa de instruire se restituie (la solicitare):

  • integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului
  • în procent de 75% dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului,

 

 

Persoana de contact:

Manuela Dănescu, tel: 021 2556551, e-mail: manueladanescu@yahoo.com,