Inscrieri pentru programul de pregătire in vederea obtinerii certificarii pentru tanatopractori

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Anunțuri

Inscrieri pentru programul de pregătire in vederea obtinerii certificarii pentru tanatopractori

ANUNȚ IMPORTANT!

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate  (INMSS) va începe înscrierile pentru programul de pregătire în vederea obținerii certificării pentru tanatopractori începând cu data de 20 septembrie 2023, ora 10:00, conform Ordinului Ministrului sănătății nr. 958 din 31 martie 2022.

La acest program se pot înscrie cetățeni români absolvenți de liceu, cu sau fără bacalaureat și cetățeni străini care fac dovada absolvirii studiilor liceale prin diplomă recunoscută sau echivalată conform legislației din România. Înscrierile se vor face pe platforma PERFMED www.perfmed.ro

Programul de pregătire pentru obținerea certificării de tanatopractor va începe în luna noiembrie 2023 și este compus din:

  1. un modul de pregătire teoretică de aproximativ 1 lună și jumătate derulat pe platforma PERFMED, finalizat cu un examen de sfârșit de curs cu taxa de 2.100 lei
  2. o probă de examen teoretic derulată pe platforma PERFMED cu taxa de 375 lei
  3. un modul de pregătire practică de 80 de ore organizat în unul de centrele de pregătire practică acreditate cu taxa de 5.100 lei
  4. probă de examen practic derulată în fața unei comisii din unul din centrele de practică cu taxa de 3.750 lei

Pentru înscrierea la programul de pregătire tanatopractor sunt necesari următorii pași:

Realizarea unui cont de cursant pe platforma PERFMED în care se atașează:

  1. Dovada achitării în contul INMSS a taxei de 2.100 lei- taxă modul pregătire teoretică tanatopractori
  2. Diploma de bacalaureat sau dupa caz actul doveditor de absolvire a liceului
  3. Copia cărții de identitate
  4. Formularul GDPR

Contul Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate:

CONT IBAN: CONT IBAN RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Sect 2,

CIF 26328134 (obligatoriu de menționat la efectuarea plății).

Adresă INMSS: Str. Vaselor nr. 31 sector 2 București

Numărul maxim de locuri pentru această serie de pregătire tanatopractori este de 60, iar înscrierea se va face în limita locurilor. În cazul retragerii de la program după începerea acestuia, taxa nu se returnează. Dacă retragerea din program se face cu cel târziu o zi înainte de începerea programului, taxa se returnează integral.

 NOTĂ: Completarea pregătirii de tanatopractor cu cea de autopsier se poate face numai după absolvirea întregului curs de tanatopractor (teorie și practică) și promovarea examenului practic care acordă certificarea de tanatopractor.

Nu este posibilă schimbarea opțiunii pregătirii de la tanatopractor la autopsier după absolvirea modulului de pregătire teoretică și a promovării examenului teoretic pentru tanatopractori.