Inscrieri pentru programul de pregătire in vederea obtinerii certificarii pentru autopsieri

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Anunțuri

Inscrieri pentru programul de pregătire in vederea obtinerii certificarii pentru autopsieri

ANUNȚ IMPORTANT!

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate  (INMSS) va începe înscrierile pentru programul de pregătire în vederea obținerii certificării pentru autopsieri începând cu data de 20 septembrie 2023, ora 10:00, conform Ordinului Ministrului sănătății nr. 958 din 31 martie 2022.

La acest program se pot înscrie cetățeni români absolvenți de liceu, cu sau fără bacalaureat și cetățeni străini care fac dovada absolvirii studiilor liceale prin diplomă recunoscută sau echivalată conform legislației din România. Înscrierile se vor face pe platforma PERFMED www.perfmed.ro

Programul de pregătire pentru obținerea certificării de autopsier va începe în luna noiembrie 2023 și este compus din:

  1. un modul de pregătire teoretică de aproximativ 2 luni și jumătate derulat pe platforma PERFMED, finalizat cu un examen de sfârșit de curs cu taxa de 3.600 lei
  2. o probă de examen teoretic derulată pe platforma PERFMED cu taxa de 500 lei
  3. un modul de pregătire practică de 240 de ore organizat în unul de centrele de pregătire practică acreditate cu taxa de 6.000 lei
  4. probă de examen practic cu verificarea îndeplinirii baremului de pregătire practică derulată în fața unei comisii din unul din centrele de practică cu taxa de 4.000 lei

Taxele se achită pe rând, înainte de participarea la fiecare etapă a pregătirii menționată mai sus.

Pentru înscrierea la programul de pregătire autopsier sunt necesari următorii pași:

Realizarea unui cont de cursant pe platforma PERFMED în care se atașează:

  1. Dovada achitării în contul INMSS a taxei de 3.600 lei– taxă modul pregătire teoretică autopsieri
  2. Diploma de bacalaureat sau dupa caz a actului doveditor de absolvire a liceului
  3. Copia cărții de identitate
  4. Formularul GDPR

Contul Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate:

CONT IBAN: CONT IBAN RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Sect 2,

CIF 26328134 (obligatoriu de menționat la efectuarea plății).

Adresă INMSS: Str. Vaselor nr. 31 sector 2 București

Numărul maxim de locuri pentru această serie de pregătire autopsieri este de 60, iar înscrierea se va face în limita locurilor. În cazul retragerii de la program după începerea acestuia, taxa nu se returnează. Dacă retragerea din program se face cu cel târziu o zi înainte de începerea programului, taxa se returnează integral.

  NOTĂ: Completarea pregătirii de autopsier cu cea de tanatopractor se poate face numai după absolvirea întregului curs de autopsier (teorie și practică) și promovarea examenului practic care acordă certificarea de autopsier.

Nu este posibilă schimbarea opțiunii pregătirii de la autopsier la tanatopractor după absolvirea modulului de pregătire teoretică și a promovării examenului teoretic pentru autopsieri.