PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ŞI INSTITUŢIONALE DIN ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ

Last Updated: mai 28, 2024Categories: Finalizate

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului nostru consta în dezvoltarea rețelei de asistentă medicală comunitară, îmbunătățirea accesului și calității serviciilor de asistență medicală comunitară pentru grupuri vulnerabile și populatia generală pentru toate cele 10 județe din regiunile de dezvoltare VEST si CENTRU.