Program European tip FP7

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Finalizate

TITLUL PROIECTULUI: “Dependenţele şi stilul de viaţă în Europa contemporană – Proiect privind o nouă încadrare a dependenţelor”;
Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București participă la acest proiect, pe baza unui subcontract. SNSPMPDSB este implicată în Pachetul de Lucru 5, cu tema “Estimarea dependențelor la nivel populațional”, având responsabilitatea de a colecta informații disponibile privitoare la prevalența consumului și a dependenței de alcool, tutun, droguri ilegale și jocuri de noroc.

ACRONIM: ALICE RAP

WEBSITEwww.alicerap.eu

SURSA DE FINANȚARE: Comisia Europeană

DURATA PROIECTULUI: 5 ani (2011-2015)

SCOPUL: Proiectul este unul european, ce implică cercetători şi instituţii din 25 de ţări europene și are drept scop analiza situaţiei şi consecinţelor generate de dependenţe şi stilul de viaţă asupra coeziunii, organizării şi funcţionării societăţii europene.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  1. Furnizarea unei perspective epidemiologice asupra dependenţei de alcool, tutun, droguri şi jocuri de noroc, în diferite ţări;
  2. Estimarea prevalenței dependenței pe țară, în funcție de sex și vârstă;
  3. Determinarea prevalenței abuzului și consumului nociv;
  4. Estimarea mortalității, a anilor de viață pierduți și a poverii bolii atribuibilă dependențelor și consumului de substanțe pe țară, sex și vârstă.