Îmbunătățirea calității și performanței serviciilor spitalicești prin evaluarea costurilor și standardizare (CaPeSSCoSt)

Last Updated: mai 28, 2024Categories: Finalizate

Proiectul este derulat de către Ministerul Sănătății, în parteneriat cu: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB).

Sursa de finanţare: Fonduri structurale prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și resurse proprii

Durata proiectului: 3 ani (2019-2022)

Scop

Îmbunatățirea calității și eficienței serviciilor publice din sistemul sanitar românesc prin sprijinirea procesului de descentralizare sectorială, promovarea integrității publice și a responsabilității în cheltuirea fondurilor publice.

Obiective specifice

  • Creșterea capacității instituțiilor descentralizate din sectorul de sănătate pentru a prelua toate funcțiile specifice sistemului de sănătate.
  • Promovarea calității și integrității în serviciile oferite de sistemul sanitar românesc.
  • Sprijinirea aplicării mecanismelor de coordonare a SNA 2008-2010 și a viitoarelor documente strategice în domeniul anticorupție.
  • Limitarea posibilităților de deturnare a fondurilor din sistemul de sănătate prin fraudarea procedurilor de achiziții publice, a contractărilor și deturnarea bunurilor patrimoniale și a corupției asociată acestor fapte.
  • Întărirea gradului de cooperare între instituțiile implicate în elaborarea și controlul aplicării politicilor de descentralizare în domeniul sănătății și cele implicate în implementarea acestora.