European Researchers Network Working on Second Victims (ERNST) / Rețeaua lucrativă a cercetătorilor din Europa asupra victimelor secundare ale efectelor adverse ale îngrijirilor de sănătate (profesioniștii)

Last Updated: mai 28, 2024Categories: Finalizate

Proiectul este implementat de reprezentanți ai 21 de țări europene și ai altor trei țări din afara UE și e coordonat de Fundaţia pentru Promovarea Sănătății și Cercetare Biomedicală a Regiunii Valencia (La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, FISABIO).

Website: https://cost-ernst.eu/

Sursa de finanţare: Programul COST (European Cooperation in Science & Technology).

Durata acțiunii: 4 ani (2020-2024)

Scop

Scopul acestei acțiuni este de a facilita discuțiile și de a împărtăși cunoștințele științifice, perspectivele, legislația și normele, precum și cele mai bune practici privind evenimentele adverse în instituțiile medicale, pentru a pune în aplicare eforturile comune de sprijinire a victimelor secundare și de a introduce un dialog deschis și o discuție între părțile interesate cu privire la consecințele fenomenului de “victimă secundară”, bazate pe o colaborare transnațională care integrează diferite discipline și abordări, inclusiv perspective juridice, educaționale, profesionale și socio-economice.

Obiective specifice de coordonarea cercetării

 • Încurajarea discuției asupra celui de-al patrulea criteriu (scopul cvadruplu) și implicațiile acestuia pentru îmbunătățirea calității îngrijirii în cadrul organizațiilor medicale, luând în considerare implicarea victimelor secundare;
 • Dezvoltarea conceptualizării fenomenului de ”victimă secundară”, și a unei înțelegeri comune a definiției sale;
 • Creșterea gradului de conștientizare generală a impactului evenimentelor adverse asupra profesioniștilor din domeniul sănătății;
 • Obținerea de modificări legislative prin facilitarea discuțiilor privind lacunele juridice, etice și organizaționale, promovând în același timp o înțelegere comună a factorilor care stau la baza intervențiilor destinate sprijinirii victimelor secundare;
 • Înțelegerea cauzelor care duc la erori de către părțile implicate și de publicul larg;
 • Introducerea unor noi indicatori la nivel de sistem care să ducă la îmbunătățirea politicii privind forța de muncă în domeniul sănătății;
 • Încurajarea includerii consecințelor greșelilor asupra furnizorilor de servicii de sănătate și asupra sănătății în programa cursurilor;
 • Identificarea de comun acord a conduitei în cazul apariției efectelor adverse, prin schimbul de cunoștințe și metode de abordare a acestui fenomen;
 • Promovarea unei dezbateri în domeniul asistenței medicale pentru a învăța din alte industrii.

Obiective specifice de dezvoltare a capacității

 • Crearea unei dezbateri care să promoveze o cultură a transparenței și a certitudinii juridice ca o contribuție la promovarea bunăstării personalului medical de primă clasă, ca parte a angajamentului față de asigurarea calității;
 • Utilizarea expertizei manageriale, sociale, juridice, educaționale și clinice pentru dezvoltarea conceptualizării fenomenului victimelor secundare;
 • Furnizarea unei platforme pentru dezvoltarea unei agende de cercetare și implementare care să implice factori de decizie interesați, din domeniul îngrijirilor de sănătate, pentru a promova soluții eficiente și pentru a facilita discuțiile pe probleme juridice, etice, sociale și organizaționale;
 • Crearea unei rețele pentru integrarea inițiativelor disparate, identificarea de măsuri mai eficiente, promovarea schimbului de cunoștințe și diseminarea rezultatelor cercetării;
 • Încurajarea elaborării de propuneri de sprijinire a victimelor secundare.