Anunț înscriere atestat „Îngrijiri Paliative”

Last Updated: iunie 28, 2024Categories: Cursuri perfecționare medicală

INMSS anunţă începerea înscrierilor pe platforma www.perfmed.ro în sistem online pentru programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în domeniul Îngrijirilor Paliative în perioada 15 iulie – 02 august 2024.

Programul de pregatire se va derula conform curriculum-ului aprobat prin ord. MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare. Acesta este structurat în 12 module (săptămâni), din care 8 module de teorie şi 4 module de lucrări practice derulate pe perioada a 18 luni.

Repartiţia numărului de grupe pe centre universitare este : Bucureşti 2 grupe, Braşov 3 grupe, Cluj 1 grupă, Timişoara 1 grupă, Tg.Mureş 1 grupă, Iaşi 2 grupe (într-o grupă fiind 15 cursanţi).

Conform ord.MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, grupurile ţintă care au acces la programul de atestat sunt: – medici medicină generală promoţie anterior 2005;

 • medici specialişti şi primari medicină de familie;
 • medici specialişti şi primari specialităţi clinice.

Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. Cerere de înscriere potrivit formularului existent pe platforma perfmed.ro;
 2. Formularul GDPR – care se descarcă de pe platforma perfmed.ro;
 3. Copie după diploma de licenţă;
 4. Copie certificat de membru şi avizul de liberă practică de la CMR, vizat la zi;
 5. Copie ordin de confirmare în specialitate/primariat;
 6. Copie CI şi, după caz, acte doveditoare pentru schimbare nume;
 7. Adeverinţă de la angajator privind acordul de participare la curs;
 8. Obligatoriu – scrisoare de intenţie în care candidatul să precizeze motivul pentru care optează să se înscrie la acest program şi modul în care se va implica, la finalizarea programului de atestat, în dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative în România;
 9. Opţional – recomandarea din partea unui serviciu de îngrijiri paliative sau a unei persoane implicată în acest tip de îngrijiri.

Selecţia finală a dosarelor de înscriere va fi efectuată de responsabilul naţional, care îşi rezervă dreptul de a selecta din lista candidaţilor înscrişi care au actele depuse în perioada alocată înscrierilor, pe cei care au cel mai mare potenţial de a lucra în domeniu îngrijirilor paliative. Rezultatul selecției finale va fi afișat pe platforma www.perfmed.ro începând cu data de 26 august 2024.

În perioada 26 august – 06 septembrie 2024 participanţii selectaţi depun la dosar pe platforma www.perfmed.ro dovada achitării taxei de instruire în contul INMSS de 11.000 lei înr-o singură tranșă.

RO 07 TREZ 7022 0G 33 5000 XXXX, deschis la Trezorerie sector 2, CIF 26328134, în vederea validării finale a dosarelor. Modalitatea de plată va fi precizată pe platforma  perfmed.ro.