Incepere curs reconversie profesională specilizare RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Anunțuri

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS)

organizează în perioada 15 martie – 7 octombrie 2024 programul de specializare în vederea reconversiei profesionale Radiologie Imagistică Medicală

în centrele de pregătire: București, Iași, Sibiu, Craiova și Galați

 

Vă înștințăm că programul de specializare în vederea reconversiei profesionale Radiologie Imagistică Medicală va începe la data de 15.03.2024, derulându-se în perioada 15.03.2024 – 07.10.2024, în centrele de pregătire: București, Iași, Sibiu, Craiova și Galați. Menționăm că, potrivit curriculum-ului de pregătire aprobat de Ministerul Sănătății, programul presupune efectuarea a 210 de ore de curs și a 150 ore de activități practice/grupă.

Cursul se va desfășura în format hibrid: online pe platforma Perfmed, aplicația Zoom și față în față astfel:

Centrul universitar Mod desfășurare teorie Mod desfășurare practică
București Perfmed față in față
Craiova față in față față in față
Galați Perfmed zoom
Iași Perfmed zoom
Sibiu Perfmed față in față

 

     Cursanții înscriși vor primi informații detaliate pe emailul furnizat la înscriere.

 

 • Materialul didactic din platforma Perfmed este structurat pe module și trebuie parcurs integral, fiecare modul va fi finalizat prin examen.
 1. NOŢIUNI DE RADIOFIZICĂ
 2. SUBSTANŢE DE CONTRAST UTILIZATE ÎN IMAGISTICĂ
 3. PRINCIPII DE RADIOPROTECŢIE
 4. MIJLOACE DE EXPLORARE IMAGISTICĂ

 

 • Finalizarea programului se face prin participarea la evaluarea finală a cursului: practică și teoretică (scris)
 • Cursanții care au promovat evaluarea finală a cursului se vor înscrie la Examenul național pe platforma Perfmed și vor achita taxa de examen anunțată la momentul respectiv.
 • Examenul national pentru obtinerea specializării constă în proba practică (eliminatorie) și probă scrisă,  condiţia este obţinerea unei note mai mari sau egale cu 6.
 • Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în următoarele 2 sesiuni anuale organizate de la finalizarea programului de specializare. Înscrierea pentru noua sesiune de examen se face cu taxă, iar candidaţii au dreptul să consulte materialul de curs în cazul în care acesta se află pe platformă, din momentul înscrierii la examen.

 

Condiții de retragere din programul de Specializare

Taxa de instruire se restituie (la solicitare)

 • integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului
 • în procent de 75%, dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului.

Acest demers este motivat de faptul că, prin bugetul aferent programului, s-a stabilit deja – conform unor prevederi contractuale – alocarea unui cuantum de plată către lectorii implicaţi în program şi respectiv pentru achiziţia de materiale consumabile / servicii necesare derulării programului.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE ALE PROGRAMULUI

Scopul – dobândirea următoarelor competenţe profesionale:

1.      Planificarea pacienţilor pentru examene radio – imagistice.

2.      Pregătirea pacienţilor în vederea efectuării examenelor radio – imagistice.

3.      Efectuarea tuturor examenelor radiografice indicate de medicul radiolog.

4.      Efectuarea de achiziţii de imagine, sub indicaţia medicului radiolog, în examene imagistice.

5.      Efectuarea tuturor manevrelor până la obţinerea imaginii radiologice finale.

6.      Întreţinerea curentă a tuturor echipamentelor de radiologie şi imagistică.

7.      Asigurarea protecţiei radiologice.

Obiective didactice. La sfârsitul programului, participantii vor putea să:

– demonstreze cunoştinţele şi abilitățile necesare exercitării atribuţiilor specifice asistentului medical de radiologie-imagistică medicală;

– decidă modul de aplicare în practică a abilităţilor cognitive specifice, deprinderilor şi competenţelor caracteristice domeniului de radiologie-imagistică medicală;

– demonstreze abilităţi de comunicare cu pacientul, cu echipa medicală şi aparţinătorii, specifice specializării radiologie-imagistică medicală.

 

 

Persoana de contact: Robertina Cotoi, nr.tel. 021-255.65.51, email: reconversieasistenti@yahoo.com