PROIECTUL INTERNAŢIONAL „WORD MENTAL HEALTH SURVEYS INITIATIVE”

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Finalizate

SURSA DE FINANATERE: EU-WMH ( www.hcp.med.harvard.edu/wmh/ )

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 2005-2011

SCOPUL PROIECTULUI: Fundamentarea politicilor, strategiilor din domeniul sănătăţii mentale pe dovezi ştiinţifice.