Cercetare comparativă a eficacităţii spitalizării în psihiatrie prin compararea bazelor de date administrative

Last Updated: mai 28, 2024Categories: Finalizate

SURSA DE FINANȚARE: Comisia Europeană – FP7 şi surse proprii

PERIOADA DERULĂRII: 2013 – 2016

PARTENERI: Consorţiu constituit din şapte parteneri din şase ţări Europene (Finlanda, Austria, România, Norvegia, Italia, Slovenia) sub coordonarea Institutului Naţional pentru Sănătate şi Bunăstare din Finlanda.
Proiectul îşi propune să realizeze o legătură între seturile de date înregistrate în bazele mari de date electronice privind îngrijirile de sănătate din şase ţări Europene, care au diferite sisteme de sănătate, cu scopul de a explora relaţia dintre o gamă largă de factori (la nivel de pacient şi la nivel de sistem de servicii de sănătate) şi reinternarea pacienţilor psihiatrici care au fost externaţi din spital, şi de a compara rezultatele privind diferite modele de utilizare a serviciului. Din perspectiva utilizatorilor şi furnizorilor de servicii medicale, aspectele de cost-eficacitate şi rezultatele reviziilor sistematice de literatură vor fi integrate la rezultatele studiilor efectuate în scopul elaborării de ghiduri, recomandări şi instrumente decizionale de suport pentru factorii de decizie din domeniul sistemelor de sănătate mintală şi a serviciilor de intervenţii.