EUROPEAN STUDY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHERS DRUGS – ESPAD

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Finalizate

SURSA DE FINANATERE: ESPAD ( www.espad.org )

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 2011-2012

SCOPUL PROIECTULUI: Fundamentarea pe dovezi ştiinţifice a deciziilor din politica de prevenire şi combatere a consumului de tutun, alcool, droguri, politica de reducere a consecinţelor asupra sănătăţii la nivelul populaţiei tinere, organizarea unor intervenţii eficiente, dezvoltarea de servicii adecvate de promovare a unor comportamente sănătoase.