European Network for Health Technology Assessment – Joint Action 3 (EUnetHTA JA3)” / ”Reţeaua Europeană pentru Evaluarea Tehnologiilor Medicale – Acţiunea Comună 3

Last Updated: mai 28, 2024Categories: Finalizate

Reţeaua europeană în domeniul tehnologiilor medicale (EUnetHTA) urmărește punerea în practică a unei colaborări eficiente şi sustenabile în domeniul evaluării tehnologiilor medicale prin care să se obţină plus valoare la nivel european, naţional şi regional. Proiectul este derulat de un consorţiu constituit din 81 de parteneri din 29 de ţări coordonat de Institutul Naţional de Sănătate din Olanda (Zorginstituut Nederland).

Website: http://www.eunethta.eu/

Sursa de finanţare: Comisia Europeană, prin cel de-al 3-lea Program pentru sănătate, și resurse proprii

Durata proiectului: 4 ani (2016-2020)

Scop

Obiectivul general al proiectului EUnetHTA JA 3 este de a crește utilizarea, calitatea și eficiența colaborărilor pentru elaborarea de rapoarte HTA la nivel european, care să stea la baza alegerii/deciziei bazate pe evidențe din domeniul îngrijrilor de sănătate și al tehnologiilor medicale și să sprijine re-utilizarea rapoartelor HTA la nivel regional sau național.

Obiective specifice

Obiectivele strategice ale JA3 sunt:

  • Dezvoltarea unei colaborări voluntare și sustenabile la nivel European în domeniul HTA în baza unui model care are în vedere sprijinirea Statelor Membre în obținerea de informații relevante, obiective, fiabile, obținute în timp util și comparabile;
  • Descentralizarea producerii de rapoarte HTA prin colaborare, inclusiv a celor elaborate prin metodologia rapidă și, finalizarea metodologiilor și a aspectelor legate de schimbul de informații ca mijloace de sprijin pentru colaborarea în cadrul rețelei dupa 2020.