Burnout education, normatives and digital tools for European Universities (BENDIt-EU) – KA204” / ”Fenomenul Burnout în educație, normative și instrumente digitale în pentru universitățile europene

Last Updated: mai 28, 2024Categories: Finalizate

Sursa de finanţare: Comisia Europeană, Programul Erasmus+, Parteneriate strategice pentru instituții de învățământ superior (KA203)

Durata proiectului:  2.5 ani  (1 dec 2020 – 21 mai 2023)

Scop

Proiectul BENDIt-EU are ca scop dezvoltarea unui set cuprinzător de resurse care să abordeze problema epuizării emotionale în universitățile din domeniul sănătății (i.e. burnout academic) și a domeniilor conexe (de ex asistenți medicali, psihologi, asistenți sociali, etc) la trei niveluri distincte: organizațional (OI4), colectiv (OI3) și individual (OI2), precum și dezvoltarea unor informații generale utilizabile de către toți cei interesați (OI1).

Obiective specifice

Obiectivele strategice ale BENDIt-EU sunt:

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la epuizarea academică prin furnizarea la scară largă de informații actualizate, bazate pe dovezi, pentru identificarea, prevenirea și intervenția cea mai eficientă privind burnoutul academic;

Îmbunătățirea stării de bine a studenților din domeniul medical și domenii conexe care sunt expuși riscului de apariție a burnoutului sau care suferă de forme ușoare, moderate și severe de burnout;

Îmbunătățirea abilităților personalului care lucrează în serviciile de consiliere universitare care abordează în mod direct cazuri de burnout academic;

Oferirea de recomandări pentru conducerea universităților implicate privind elaborarea normativelor și reglementărilor menite să abordeze și să prevină epuizarea academică.