Nota de înștiințare programe specializare asistenți medicali 2024

Last Updated: iunie 27, 2024Categories: Cursuri perfecționare medicală

Înscrierile pentru programele de specializare în vederea reconversiei profesionale și  în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală care se vor desfășura în anul 2024, se vor derula, pe platforma PERFMED, după cum urmează:

Programe de specializare în vederea reconversiei profesionale

Centre Nr. Date limită de înscriere Persoana de contact
limită Depunere dosar Depunere plată
Radiologie-imagistică medicală București 80 Înscrierea se face în limita locurilor disponibile, ocuparea locului presupune  completarea dosarului de înscriere  cu dovada achitării taxei  (dovada plății) 20.11.2024 Dupa validarea dosarului Robertina Cotoi reconversieasistenti@yahoo.com
Sibiu 80
Galați 80
Iași 30
Craiova 50 0212556551
Laborator Bucuresti, Cluj, Iasi, Sibiu 20.11.2024 10.12.2024 Manuela Danescu manueladanescu@yahoo.com
Igienă și sănătate publică București 50 20.11.2024 10.12.2024 0212556551/108
Balneo-fizioterapie București 10.01.2025 20.01.2025 Marilena Coman reconversieasistenti@yahoo.com
Sibiu 0212556551
Nutritie si dietetică București 10.01.2025 20.01.2025
Programe de specializare în vederea dobândirii de abilităti profesionale Centre Nr. lim. % inscrieri Date limită de înscriere Persoana de contact
nume propriu Depunere dosar Depunere plată
Psihiatrie București 20.11.2024 10.12.2024 Marian Nanu mariannanu@gmail.com
Sibiu 0216241967
Îngrijiri paliative Brașov 50 20 10.01.2025 20.01.2025 Cristina Oros cristinaoros@yahoo.com
Iași 50
Pașcani 50
Timișoara 50
Operator CT/Operator RM București 80 20.11.2024 10.12.2024
Iași 50
Timișoara 50
Galați 50
Radioterapie  București 20.11.2024 10.12.2024
Galați
Oncologie București 20.11.2024 10.12.2024
Iași
Timișoara
Cardiologie București 20.11.2024 10.12.2024
Neonatologie  București 20.11.2024 10.12.2024 Adrian Dumitrescu dumitrescu.md@gmail.com
Iași 0212550360
Sibiu
Târgu Mureș
Cluj Napoca
Oradea
Timișoara
Craiova
Nefrologie / Hemodializă si dializă peritoneală Buc. Sf Ioan 50 20 20.11.2024 10.12.2024 Iuliana Cristea ic.scoalanationala@gmail.com
Buc. Fundeni 30 0216241968
Iasi 40
Iasi pediatrie Sf Maria 30
Cluj 40
Cluj pediatrie 20
Constanta 40
Tg Mures 30
Oradea 30
Dolj 60
Timis 45
Asistență medicală comunitară București 50 20 10.01.2025 20.01.2025 Marilena Coman reconversieasistenti@yahoo.com
Cluj Napoca 50 0212556551
Constanța 50
Diabet  București 20.11.2024 10.12.2024 Robertina Cotoi reconversieasistenti@yahoo.com
Craiova 0212556551
Cluj Napoca
Constanta
Iasi
Oradea
Suceava
Timisoara
Bloc operator București 20.11.2024 10.12.2024 Matei Marian mmatei@inmss.ro
Constanța
Sibiu
Târgu Mureș
Cluj
Iași
Timișoara
Craiova
Gastroenterologie București 20.11.2024 10.12.2024 Manuela Dănescu manueladanescu@yahoo.com
Oradea 0212556551/108
Iași
Medicină dentară 20.11.2024 10.12.2024 Robertina Cotoi reconversieasistenti@yahoo.com
0212556551
Pediatrie București 20.11.2024 10.12.2024 Narcisa Călinescu narcisa_calinescu@yahoo.com
Cluj 0216241968
Târgu-Mureș
Iași
Oradea
Pneumoftiziologie  București 20.11.2024 10.12.2024 Marian Matei mmatei@inmss.ro
Constanța
Cluj Napoca
Timișoara
Craiova
Iași

Înscrierea se va face numai pe  platforma Perfmed.ro

În acest sens, unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor trimite solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați scanată în format electronic și însoțită de următoarele documente de asemenea scanate:

 1. Solicitarea unităţii sanitare, semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare în care se specifică numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere.
 2. În cazul în care înscrierea se face de către autoritățile locale, alte instituții unde sunt încadrați asistenți medicali sau de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,  este necesar să se precizeze în adresa de înscriere locul unde va efectua practica asistentul respectiv
 3. Diploma/certificat de studii ( asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moașă/farmacie/ laborator – in funcție de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare – în copie;
 4. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică – în copie;
 5. C.I. – în copie, după caz acte doveditoare ale schimbării numelui menționat în diplomă/certificatul de studii
 6. Adeverința de la locul de muncă din care să reiasă că solicitantul este încadrat pe un post specific specializării respective, fie cu contract individual de muncă, fie ca persoană fizică independentă.
 7. Acordul cursantului de prelucrare a datelor cu caracter personal de către INMSS.
  Ulterior validării dosarului de înscriere de către INMSS se atașează și
 8. Dovada achitării taxei de participare la program (integral), de 2.500 lei/participant. Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, care se poate face direct online conform instrucțiunilor publicate sau prin orice altă modalitate (ordin de plată, e-banking, mandat poștal etc.) care trebuie să se facă în contul INMSS  RO 07TREZ 70220G33 5000 XXXX, cif 26328134  și care apoi trebuie să fie atașată dosarului depus pe platforma www.perfmed.ro

Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice precum și numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa  pe platforma www.perfmed.ro, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

Precizări:

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.

Taxa de instruire se restituie la solicitare:

 • integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului
 • în procent de 75% dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului, motivat de faptul că prin bugetul aferent programului, conform prevederilor contractuale, a fost alocat un cuantum de plată către lectorii implicaţi în program și organizarea programului