Notă de înștiințare înscriere Radiologie 2024

Last Updated: iunie 28, 2024Categories: Cursuri perfecționare medicală

NOTĂ DE ÎNȘTIINȚARE ÎNSCRIERE SPECIALIZARE RADIOLOGIE IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Sesiunea de înscriere iunie-decembrie 2024, curs 2025

 

 • Centrele de pregătire: București, Iași, Sibiu, Craiova, Galați.
 • Partea teoretică se desfășoară online pe platforma Perfmed sau față în față 210 ore.
 • Partea practică directă 150 ore se desfășoară față în față la spitalele acreditate din fiecare centru de pregătire sau/și pe aplicația ZOOM.
 • Partea practică indirectă la locul de muncă 530 ore.

Privind organizarea pentru programul de Specializare Radiologie Imagistică Medicală, informațiile privind condițiile de participare / retragere de la programul de specializare sunt următoarele:

            Condiții de participare la programul de specializare

 • Durată curs = 30 săptamâni
 • Programul de specializare în Radiologie Imagistică Medicală va începe în 2025, cursul se va desfășura astfel:

 

Centru Partea teoretică Partea practică Nr.locuri
București online pe platforma Perfmed hibrid: față în față și ZOOM 80
Sibiu online pe platforma Perfmed hibrid: față în față și ZOOM 80
Galați online pe platforma Perfmed ZOOM 50
Iași online pe platforma Perfmed ZOOM 80
Craiova față în față față în față 30

 

 • Înscrierea se face în limita locurilor disponibile, ocuparea locului presupune completarea dosarului de înscriere cu dovada achitării taxei (dovada plății)
 • Materialul didactic din platforma Perfmed trebuie parcurs integral și este structurat pe module:
 1. NOŢIUNI DE RADIOFIZICĂ
 2. SUBSTANŢE DE CONTRAST UTILIZATE ÎN IMAGISTICĂ
 3. PRINCIPII DE RADIOPROTECŢIE
 4. MIJLOACE DE EXPLORARE IMAGISTICĂ
 • Finalizarea cursului se face prin participarea la evaluarea finală: teoretică (scris) și practică
 • Se pot înscrie la examenul final numai absolvenţii programului de pregătire care au obţinut la evaluare minimum nota 6
 • Cursanții care au promovat evaluarea finală a cursului se vor înscrie la examenul național pe platforma Perfmed și vor achita taxa de examen anunțată la momentul respectiv, examenul național pentru obținerea specializării constă în proba scrisă și proba practică,  condiţia este obţinerea unei note mai mari sau egale cu 6

Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în următoarele 2 sesiuni anuale organizate de la finalizarea programului de specializare. Înscrierea pentru noua sesiune de examen se face cu taxă.

 

Condiții de retragere din programul de Specializare

Taxa de instruire in valoare de 2500 lei se restituie (la solicitare):

 • integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului
 • în procent de 75%, dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului

Acest demers este motivat de faptul că, prin bugetul aferent programului, s-a stabilit deja conform unor prevederi contractuale –alocarea unui cuantum de plată către lectorii implicaţi în program şi respectiv pentru achiziţia de materiale consumabile / servicii necesare derulării programului.

 • Examenul este certificat prin diploma recunoscută de Ministerul Sănătății și căruia îi sunt alocate 30 de credite de către OAMGMAMR.

Dosar cursant:

Solicitare de inscriere din partea angajatoruluiER

 1. Diploma AMG
 2. Aviz liberă practică
 3. Certificat membru OAMMR
 4. Carte ientitate
 5. Adeverință de încadrare în care să fie specificat a asistentul este încadrat în radiologie pe un post specific specializarii
 6. GDPR semnat si bifat de catre asistent
 7. Adresa de email si nr. telefon al asistentului
 8. Taxa în valoare de 2500 lei în contul:

RO07 TREZ 7022 0G33 5000 XXXX – TREZORERIE Sector 2

CIF 26328134

INSTITUTUL NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

ADRESA: Str. Vaselor nr. 31, sector 2, Bucuresti, cod poștal 021253