Anunț înscriere „Specializări asistenți medicali”

Last Updated: iunie 11, 2024Categories: Anunțuri

ANUNȚ ÎNSCRIERE SPEICALIZĂRI ASISTENȚI MEDICALI

În baza Ordinelor MS nr. 175/2024 respectiv nr. 1775/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, INMSS va derula înscrierea pentru programele de specializare în vederea reconversiei profesionale respectiv în vedere a obținerii de abilități profesionale pentru care există curriculum de pregătire aprobat de ministrul sănătății, după cum urmează:

Grup țintă

Programe de specializare în vederea dobândirii de abilități profesionale

Asistenți medicali generaliști pozițiile 1-13

Asistenți medicali pediatrie pozițiile 2-13

 1. Pediatrie
 2. Îngrijiri paliative
 3. Psihiatrie
 4. Medicină dentară
 5. Neonatologie
 6. Pneumoftiziologie
 7. Bloc operator
 8. Diabet
 9. Oncologie
 10. Nefrologie/Hemodializă și dializă peritoneală
 11. Cardiologie
 12. Gastroenterologie
 13. Asistență medicală comunitară
Asistenții medicali  de radiologie imagistică
 1. Radioterapie
 2. Operator CT/Operator RM
Asistent medical de nutriţie şi dietetică
 1. Diabet
Moaşe
 1. Neonatologie
 2. Pediatrie
 3. Bloc operator
 4. Asistență medicală comunitară

 

 

 

 Grup țintă Programe de specializare în vederea reconversiei profesionale
Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie
 Radiologie-imagistică medicală
Balneo-fizioterapie
Nutriţie şi dietetică
Igienă şi sănătate publică
Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie

Asistenți medicali de farmacie
Asistenți medicali de igienă și sănătate publică
 Laborator

 

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2024-2025, se realizează în perioada 20 iunie 2024-20 ianuarie 2025, cu finalizarea plății taxei de pregătire în specializare până la data de 10 februarie 2025.

Înscrierea se va face numai pe  platforma INMSS www.perfmed.ro

Solicitarea de înscriere, împreună cu dosarul de înscriere, se depun online de către angajator şi, după caz, direct de către asistentul medical care intenţionează să participe la program, pe platforma INMSS. Specializările pentru care într-un procent limitat de locuri asistenții medicali se pot înscrie în nume propriu sunt: Îngrijiri paliative, Operator CT/IRM, Asistență medicală comunitară, Nefrologie / Hemodializă și dializă peritoneală.

Taxa de participare aprobată de conducerea INMSS este pentru programele de specializare în vederea reconversiei profesionale și pentru dobândirea de abilități profesionale este de 2.500 lei /participant.

Taxa se achită în contul:

RO07 TREZ 7022 0G33 5000 XXXX – TREZORERIE Sector 2

CIF 26328134

INSTITUTUL NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

ADRESA: Str. Vaselor nr. 31, sector 2, Bucuresti, cod poștal 021253