AMD 45 – Management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri şi asistenţii şefi

Last Updated: ianuarie 4, 2024Categories: Anunțuri

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate

organizează începând cu data de 6 decembrie 2023, programul de formare:

MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ŞI ASISTENŢII ŞEFI (AMD45)

 

Scopul programului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/a moaşelor pentru funcţia de director de îngrijiri sau asistent şef şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România.

Programul se adresează tuturor asistenților medicali, moașelor și asistenților medicali generaliști cu studii postliceale și grad principal și celor cu studii superioare absolvite cu diplomă / licenţă ȋn domeniul asistenței medicale.

Programul se va desfășura în regim live, pe platforma Zoom, în zilele de joi și vineri, în intervalul orar 10.00 – 16.00.

Programul conține 5 module și se va desfășura pe parcursul a 5 săptămâni. Fiecare modul are o durată de 2 zile, câte 6 ore/zi. Ordinea modulelor va fi următoarea:

 • 06-07 decembrie 2023 – Comunicarea la nivelul spitalului (CO)
 • 14-15 decembrie 2023 – Managementul calității îngrijirilor spitalicești (MQ)
 • 11-12 ianuarie 2024 – Sistemul de Management al calității (SMC)
 • 18-19 ianuarie 2024 – Organizarea și finanțarea serviciilor spitalicești (MOF)
 • 25-26 ianuarie 2024 – Managementul resurselor umane (MRU)

În vederea participării la programul de formare, persoanele înscrise urmează să depună un dosar care conține următoarele documente:

 1. Formularul de înscriere (semnat) în original,
 2. Copia actului de identitate,
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor,
 4. Copia documentului care atestă promovarea examenului de grad principal, după caz
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare în valoare de 1195 lei. Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria INMSS sau prin OP conform datelor de identificare:
 7. Beneficiar: Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS), CIF: 26328134 și cont: RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Statului Sector 2, București.
 8. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverință medicală, etc.), în original.
 9. Adeverință privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” și semnate pe fiecare pagină de către participant.

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face până la data începerii programului astfel:

–      prin curier sau prin poștă, la secretariatul de la sediul Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate, persoană de contact Silviana MOCANU, e-mail: smocanu@inmss.ro la următoarele numere de telefon: 0753 093 220; 021 252 0425/ 021 252 8022 – int. 148  sau

–      prin poșta electronică, documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, nominală, la adresa de e-mail: smocanu@inmss.ro

Înscrierea în program se face în ordinea cronologică a depunerii/transmiterii documentelor de înscriere, până la completarea locurilor pentru o serie de program, în limita a maximum 30 de locuri.  În cazul renunțării de a participa la program, taxa de curs poate fi restituită doar până la data începerii cursului.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate, persoană de contact, secretar didactic al programului, ing. Silviana MOCANU, e-mail: smocanu@inmss.ro sau la următoarele numere de telefon: 0753 093 220; 021 252 0425 / interior 148.

Coordonator program, Dr. Ruxandra DIACONESCU – rdiaconescu@inmss.ro

Formular inscriere AMD Regulament AMD