Anunt examen practic tanatopractori 2024

Last Updated: aprilie 22, 2024Categories: Anunțuri

 ANUNȚ IMPORTANT TANATOPRACTORI!

Vă anunțăm că proba de examen practic pentru TANATOPRACTORI SERIA II va avea loc în perioada 24 mai -14 iunie 2024 în centrul de pregătire Brașov, respectiv Funebra S.R.L. Brașov pentru toți candidații înscriși pentru examen.

Candidații înscriși pentru susținerea probei de examen practic tanatopractori vor fi anunțați de către secretarul comisiei de examinare privind data și ora de prezentare la examen în perioada și locația mai sus-menționate.

Perioada de înscriere pentru examenul practic tanatopractori este 13-17 mai 2024 și se realizează prin înscrierea candidatului pe platforma PERFMED  în contul deja existent pentru:

  1. absolvenții programului de pregătire practică în Tanatopraxie organizat în centrele de pregătire tanatopraxie Bacău, Târgu-Mureș, Brașov
  2. persoanele cărora li s-a echivalat pregătirea practică în Tanatopraxie efectuată în străinătate.

Pentru înscriere la examenul practic în Tanatopraxie este necesară:

  • depunerea în contul candidatului pe platforma PERFMED a dovezii de plată a taxei de examen practic tanatopractori în valoare de 3.750 lei /candidat în contul:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE RO07TREZ70220G335000XXXX

TREZORERIE SECTOR 2 CIF 26328134

Str. Vaselor nr. 31 Cod Postal 021253

  • copie a diplomei de bacalaureat sau, după caz, dovadă de absolvire a liceului, numai pentru candidații care au primit echivalare pentru pregătirea practică tanatopraxie efectuată în străinătate

Examenul practic tanatopractori va consta dintr-o probă practică cu durata de 8 ore în fața unei comisii de examen, conform prevederilor Anexei nr. 4 din Ordinul 958/2022 privind curriculumul de pregătire pentru autopsieri, curriculumul de pregătire pentru tanatopractori, precum și metodologia de organizare a programelor de pregătire și a probelor de examen în vederea obținerii certificării de autopsier, respectiv de tanatopractor.