Anunt examen practic autopsieri 2024

Last Updated: aprilie 17, 2024Categories: Anunțuri

ANUNȚ IMPORTANT AUTOPSIERI!

Vă anunțăm că proba de examen practic pentru AUTOPSIERI SERIA II va avea loc în perioada 27-31 mai 2024 în aceleași centre unde candiații au desfășurat pregătirea practică autopsieri, respectiv:

  1. Institutul Național de Medicină Legală ”Mina Minovici” București
  2. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Str. Clinicilor 3-5

Candidații înscriși pentru susținerea probei de examen practic autopsieri vor fi anunțați de către secretarul comisiei de examinare privind data și ora de prezentare la examen în perioada și locația mai sus-menționate.

Perioada de înscriere pentru examenul practic autopsieri este 13-17 mai 2024 și se realizează prin înscrierea candidatului pe platforma PERFMED în contul deja existent pentru:

  1. absolvenții programului de pregătire practică în Autopsie organizat în Institutuele de medicină Legală București și Cluj
  2. persoanele cărora li s-a echivalat pregătirea practică în Autopsie efectuată în străinătate.

Pentru înscriere la examenul practic în Autopsie este necesară:

  • depunerea în contul candidatului pe platforma PERFMED a dovezii de plată a taxei de examen practic autopsieri în valoare de 4.000 lei/ candidat în contul:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE RO07TREZ70220G335000XXXX

TREZORERIE SECTOR 2 CIF 26328134

Str. Vaselor nr. 31 Cod Postal 021253

  • copie a diplomei de bacalaureat sau, după caz, dovadă de absolvire a liceului, numai pentru candidații care au primit echivalare pentru pregătirea practică efectuată în străinătate

Validarea înscrierii candidaților la examen pe platforma PERFMED se va face după primirea din partea responsabililor de pregătire practică din centrele mai sus menționate a rapoartelor de curs și a caietelor de monitorizare a activității practice a candidaților.

Examenul practic autopsieri va consta dintr-o probă practică cu durata de 3 ore în fața unei comisii de examen, conform prevederilor Anexei nr. 4 din Ordinul 958/2022 privind curriculumul de pregătire pentru autopsieri, curriculumul de pregătire pentru tanatopractori, precum și metodologia de organizare a programelor de pregătire și a probelor de examen în vederea obținerii certificării de autopsier, respectiv de tanatopractor.