Program specializare Pneumoftiziologie 2024

Last Updated: iunie 25, 2024Categories: Cursuri perfecționare medicală

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) organizează în perioada  1 Aprilie – 15 Septembrie 2024 programul de specializare în vederea obținerii abilităților în PNEUMOFTIZIOLOGIE în centrele de pregătire: București, Iași, Târgu-Mureș

 

Programul de specializare în PNEUMOFTIZIOLOGIE va începe la data de 1 Aprilie 2024, cursul se va desfășura în format online prin aplicația ZOOM în perioada 01.04.2024 -15.09.2024 în centrele de pregătire: București, Iași, Târgu-Mureș

Cursul va avea 2 părți:

 • Partea teoretică -154 de ore – necesită prezența la cursurile prin aplicația ZOOM, în intervalul 01.04.2024 – 30.07.2024;

Topicul cursului și data se regăsesc în tabelul de mai jos. Orele de curs vor fi transmise cursanților pe mail în fiecare zi de vineri, premergătoare săptămânii de curs, de către secretarii de curs.

PROGRAMARE CURSURI PNEUMOFTIZIOLOGIE 2024

CURS DATA

1

Structura și funcția aparatului respirator 01.04.2024
2 Poligrafia cardiorespiratorie 03.04.2024
3 Ecografia toracică 03.04.2024
4 Ecografia toracică 04.04.2024
5 Abordarea pacienților cu alte tipuri de tulburări respiratorii în timpul somnului 04.04.2024
6 Fumatul la pacientul cu tuberculoză și la personalul sanitar 05.04.2024
7 Polisomnografia  în staționar și ambulator 8.04.2024
8 VNI în în resp. cr. din bolile neuromusculare, SOH, scolioza 9.04.2024
9 Managementul preoperator al pacientului cu patologie respiratorie sau cu tulburări de somn 10.04.2024
10 Diagnostic PID 10.04.2024
11 CT toracic 11.04.2024
12 Patologia pleurală netumorală 12.04.2024
13 Monitorizarea pacientului cu SASO în tratament 15.04.2024
14 Prezentare generală – investigatie bronhoscopică 22.04.2024
15 Rolul fibrobronhoscopiei în patologie pulmonară netumorală 22.04.2024
16 Stenozele traheale, corpi străini EBUS 23.04.2024
17 Autofluorescența 24.04.2024
18 Tipuri de biposii bronhoscopice 25.04.2024
19 Diagnosticul dependenței nicotinice 23.04.2024
20 Umidificare gaze inspirate și nebulizare 25.04.2024
21 Particularitățile pacientului cu obezitate – hipoventilație 08.05.2024
22 Particularitățile pacientului cu obezitate – hipoventilație 08.05.2024
23 Metode de evaluare funcțională a pacientului cu patologie pulmonară (spirometria) 09.05.2024
24 Monitorizarea pacientului ventilat noninvaziv în acut: modalități de creștere a complianței la terapie 13.05.2024
25 Simptome și semne în patologia respiratorie și a tulburărilor de somn 14.05.2025
26 Principalele tipuri de terapii inhalatoare 15.05.2024
27 Reabilitarea pulmonară la pacienții cu afecțiuni neoplazice 15.05.2024
28 Investigații diagnostice în cancerul bronho-pulmonar 15.05.2024
29 Vasculite sistemice 15.05.2024
30 Management PID 15.05.2024
31 Screening și diagnostic în sindromul de apnee de somn 16.05.2024
32 Metode de evaluare funcțională a pacientului cu patologie pulmonară (spirometria) 16.05.2023
33 Ventilația de intensitate crescută în BPOC 17.05.2023
34 Tipuri de dispozitive utilizate în reabilitarea respiratorie. 17.05.2023
35 Bolile neuromusculare la adulți între necesitate și posibilități 20.05.2023
36 Investigații diagnostice în cancerul bronho-pulmonar 22.05.2024
37 Oxigenoterapia 22.05.2024
38 Micobacterioze 22.05.2024
39 Rolul bronhoscopiei în diagnosticul și stadializarea neoplasmului bronhopulmonar 22.05.2024
40 VNI la pacientul cu insuficiență respiratorie acută 29.05.2024
41 Managementul bronsectaziilor 29.05.2024
42 Principalele tipuri de aparate utilizate în tratamentul tulburărilor respiratorii de somn 04.06.2024
43 Tratamentul CPAP în SASO 05.06.2024
44 TB ambulator 06.06.2024
45 Pneumonia comunitara 06.06.2024
46 Testarea de effort 06.06.2024
47 Managementul  farmacologic al patologiei interstitiale  pulmonare 12.06.2024
48 Bronsiectazii 12.06.2024
49 Cazuri clinice și rolul asistentului în bronhologie 12.06.2024
50 Infectii respiratorii netuberculoase la pacientul imunocompetent 13.06.2024
51 Abcesul pulmonar 13.06.2024
52 Ingrijiri paliative în afectiunile respiratorii 17.06.2024
53 Managementul  farmacologic al patologiei interstitiale  pulmonare 19.06.2024
54 VNI în BPOC STABIL și EXACERBARE  în sectia de pneumologie 19.06.2024
55 Comunicarea cu pacientul, explicarea diagnosticului și a severității, informarea pacientului asupra complicațiilor 20.06.2024
56 VNI în SOH 20.06.2024
57 Abordarea pacientului cu SASO și comorbidități 20.06.2024
58 Tratamentul dependenței nicotinice 25.06.2024
59 Astmul bronșic la adult și copil 26.06.2024
60 Patologia respiratorie în somn la copil 27.06.2024
61 BPOC 03.07.2024
62 Interfețe și conectori ventilație 03.07.2024
63 Boli ale peretelui toracic și muschilor respiratorii la copil 04.07.2024
64 Comunicarea cu pacientul, explicarea diagnosticului și a severității, informarera pacientului asupra complicațiilor 04.07.2024
65 Rolul antibioterapiei 10.07.2024
66 Fibroza chistică 10.07.2024
67 VNI în BPOC exacerbat în serviciul ATI 15.07.2024
68 Controlul infecției TB 17.07.2024
69 Îngrijirea traheostomei 29.07.2024
70 Explorarea funcțională complexă 01.08.2024
71 Tuberculoza 12.08.2024
72 Tuberculoza 13.08.2024
73 Tuberculoza 21.08.2024
74 Tuberculoza 22.08.2024

ATENTIE !!

Fiecare cursant trebuie să-și instaleze pe calculator/laptop/telefon aplicația Zoom. Pe adresa de mail comunicată la înscriere se va primi săptamânal (vineri) invitația de conectare la curs conform planificării pe zile afișată.  Orele de conectare vor fi primite pe mail de la secretarii de curs, săptamânal (vineri).

 • Partea practică -106 ore – se va desfășura față în față, în centrul de pregătire solicitat, adică București, Iași sau Târgu-Mureș, în perioada 13.05.2024 – 15.09.2024, după o programare stabilită de comun acord cu responsabilul local din fiecare centru de pregătire.

Cursanții care au promovat evaluarea finală a cursului, respectiv au obținut media 6 la ambele componente – teoretică și practică – se vor putea înscrie – tot pe platforma Perfmed – la Examenul Național care va avea loc în perioada octombrie-noiembrie 2024, după ce vor achita o taxa de examinare ce va fi anunțată în timp util.

Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în următoarele 2 sesiuni anuale organizate la finalizarea programului de specializare. Înscrierea pentru noua sesiune de examen se face cu taxă.

Scopul şi obiectivele educaţionale generale ale programului PNEUMOFTIZIOLOGIE:

Scopul:

 1. Pregătirea asistenților medicali pentru îngrijirea pacienților cu boli respiratorii și desfășurarea activității profesionale în servicii de pneumoftiziologie
 2. Întărirea rolului asistentului medical în cadrul echipei medicale multidisciplinare

Obiective educaționale:

 1. Dobândirea de cunoștiințe teoretice privind anatomia, fiziologia și patologia specifică aparatului respirator
 2. Dezvoltarea capacității asistenților medicali de îngrijire a bolnavilor cu patologie respiratorie-planul de nursing
 3. Dezvoltarea abilităților practice necesare pentru efectuarea procedurilor specifice bolnavilor respiratori
 4. Dezvoltarea abilităților de utilizare corectă a aparaturii și dispozitivelor specifice investigării și tratării patologiei respiratorii; Noțiuni privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea echipamentelor reutilizabile
 5. Dezvoltarea capacității asistenților medicali de a comunica cu pacienții cu afecțiuni respiratorii și rudele acestora
 6. Dobândirea noțiunilor de legislație sanitară privind organizarea și funcționarea serviciilor medicale, managementul calității și siguranța pacienților

 La sfârșitul programului, participanții vor putea să:

 1. Descrie principalele noțiuni teoretice privind anatomia, fiziologia și patologia specifică aparatului respirator
 2. Descrie principalele noțiuni teoretice privind tulburările respiratorii în timpul somnului și a insuficienței respiratorii
 3. Identifice și să descrie  principalele metode de investigatii  specifice utilizate în pneumologie cu avantaje și dezavantaje
 4. Identifice și să descrie principalele metode terapeutice utilizate în pneumologie  cu avantaje și dezavantaje, complicații
 5. Demonstreze abilități de utilizare corectă a aparaturii și dispozitivelor specifice investigării pneumologice, inclusiv a tulburărilor respiratorii în timpul somnului și a insuficienței respiratorii într-o situație dată
 6. Demonstreze abilități de utilizare corectă a aparaturii și dispozitivelor specifice utilizate în terapia pneumologică, inclusiv a tulburărilor respiratorii în timpul somnului și a insuficienței respiratorii într-o situație dată
 7. Demonstreze abilități de comunicare verbală și non-verbală cu pacienții cu tulburări respiratorii în timpul somnului și insuficiență respiratorie
 8. Demonstreze abilităti de îngrijire a bolnavilor cu patologie respiratorie, inclusiv a celor cu tulburări respiratorii în timpul somnului și cu insuficiență respiratorie

COMPETENȚE DOBÂNDITE ÎN URMA EXAMENULUI NAȚIONAL  DE SPECIALIZARE   

 1. Îngrijirea bolnavilor cu patologie respiratorie adaptată la nevoile acestora – Planul de nursing al pacientului
 2. Efectuarea procedurilor specifice bolnavilor cu patologie respiratorie
 3. Utilizarea corectă a aparaturii și dispozitivelor specifice investigării și tratării pacienților cu patologie respiratorie.
 4. Noțiuni privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea echipamentelor reutilizabile
 5. Comunicarea eficientă cu pacienții cu patologie respiratorie și rudele acestora.
 6. Dobândirea noțiunilor de legislație sanitară privind organizarea și funcționarea serviciilor medicale, managementul calității și siguranță a pacienților

Condiții de retragere din programul de specializare:

Taxa de instruire se restituie (la solicitare):

 • integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului
 • în procent de 75% dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului.

 Persoana de contact:

MARIAN MATEI, telefon 021/2556551 email: mmatei@inmss.ro