Actualități în contractarea și decontarea serviciilor de sănătate – seria PERF-1

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Anunțuri

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate

organizează începând cu data de 8 aprilie 2024, programul de perfecționare de scurtă durată

”Actualități în contractarea și decontarea serviciilor de sănătate” – seria PERF-1

 

Programul are ca scop însușirea de cunoștințe noi și abilități specifice care să permită utilizarea noilor tehnologii și a conceptelor de management bazat pe date necesare în elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor de finanțare a serviciilor de sănătate, și care să conducă la îmbunătățirea eficacității alocării resurselor și creșterea performanței managementului serviciilor de sănătate.

Programul se adresează persoanelor care au absolvit un program de formare inițială în domeniul sanitar, dețin o funcție de conducere și au obligația legală (conform OUG 129/2022), ca în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare și ulterior la fiecare 2 ani, să facă dovada absolvirii unuia dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății, în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății nr. 3143/2022 privind stabilirea criteriilor de evaluare a calității.

Tipul formării: Curs scurt de perfecționare în managementul serviciilor de sănătate organizat de INMSS în baza Ordinului MS nr. 126/2024

Programul se va desfășura online sincron (platforma zoom), pe durata a 3 săptămâni consecutive, în perioada 8-27 aprilie 2024.

Programul are structură modulară, fiind alcătuit din 3 module, cu o medie de 24 ore/modul (3 zile de curs și 1 zi studiu individual asistat/săptămână, în intervalul orar 10:00 – 16:00), modulele cumulează un total de 72 ore, dintre care 42 ore curs, 12 ore activități practice și 18 ore studiu individual asistat.

Seria de program este constituită din maxim 75 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere). Persoanele interesate de acest curs se pot înscrie pe platforma www.Perfmed.ro 

Dosarul de înscriere al participantului la curs cuprinde:

  1. Formularul GDPR (se poate descărca de aici)
  2. Actul de identitate  și documentul privind schimbarea numelui, după caz;
  3. Documentul care atestă absolvirea studiilor superioare: diploma de licență  și documentul care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute în ordinul ministrului sănătății nr.3143/2022
  • absolvirea uneia dintre formele programului de formare iniţială avizate de Ministerul Sănătăţii prin OMS nr.126/2024;
  • absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate;
  • deţinerea calităţii de medic specialist sau primar în specialitatea sănătate publică şi management.
  1. Acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare sau declarație pe propria răspundere, după caz.

Înscrierile la program se pot face și prin completarea și semnarea Formularului de înscriere, care se transmite prin intermediul poștei electronice, pe adresa secretariatului didactic: ivintila@inmss.ro. În acest caz, depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv, la secretariatul didactic sau poate fi trimis prin curier sau prin poştă, sau la sediul instituţiei (Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2 Bucureşti, în atenția secretarului didactic, doamna Ioana Vintilă)  sau prin poșta electronică – documentele semnate electronic, cu semnătura electronică calificată, la adresa de mail: ivintila@inmss.ro.

Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse. În cazul renunţării de a participa la program, taxa de curs poate fi restituită doar până la data începerii cursului.

Achitarea taxei de participare la programul de pregătire în programul de perfecționare de scurtă durată ”Actualități în contractarea și decontarea serviciilor de sănătate”, în valoare de  2.180 lei, se poate face prin EuPlătesc sau la casieria INMSS sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

Beneficiar: INMSS

CIF: 26328134

Cont: RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

După promovarea examenului final, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către INMSS.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INMSS – secretariatul didactic al programului de pregătire ”Actualități în contractarea și decontarea serviciilor de sănătate”, astfel:

  • Secretar didactic: Ioana VINTILĂ, e-mail: ivintila@inmss.ro , telefon: 021 252 0425 / 021 252 8022 – int. 154.

Responsabil program: CS II Constanța MIHĂESCU-PINȚIA