PROGRAM SPECIALIZARE Operator CT/IRM 2024

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Anunțuri

Vă înștințăm că programul de Specializare Operator CT/IRM se derulează în perioada 18 martie – 11 octombrie 2024 în centrele de pregătire București, Galați, Iași și Timișoara.

 

Programul va începe în Centrele de pregătire astfel:

  • Centrul de pregătire București – Prima întâlnire va avea loc pe platforma Google Meet la data și ora stabilite coordonatorul local de program. Informații despre data și ora de începere a întâlnirii le veti primi de la secretarul de curs precum și informații privind utilizarea platformei Google Meet.
  • Centrul de pregătire Galați – Prima întâlnire va avea loc pe platforma ZOOM la data de 22 martie 2024 orele 16-21. Link-ul zoom îl veți primi de la secretarul de curs.
  • Centrul de pregătire Iași. Prima întâlnire va avea loc pe platforma ZOOM la data și ora stabilite de coordonatorul local de program. Informații despre data și ora de începere a întâlnirii le veți primi de la secretarul de curs.
  • Centrul de pregătire Timișoara. Prima întâlnire va avea loc pe platforma ZOOM la data și ora stabilite de coordonatorul local de program. Informații despre data și ora de începere a întâlnirii le veți primi de la secretarul de curs.

 

EVALUARE:

  • Finalizarea programului se face prin participarea la evaluarea finală a cursului: practică și teoretică (scris)
  • Cursanții care au promovat evaluarea finală a cursului se vor înscrie la Examenul național pe platforma Perfmed și vor achita taxa de examen anunțată la momentul respectiv.
  • Examenul national pentru obtinerea specializării constă în proba practică (eliminatorie) și probă scrisă,  condiţia este obţinerea unei note mai mari sau egale cu 6.
  • Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în următoarele 2 sesiuni anuale organizate de la finalizarea programului de specializare. Înscrierea pentru noua sesiune de examen se face cu taxă, iar candidaţii au dreptul să consulte materialul de curs în cazul în care acesta se află pe platformă, din momentul înscrierii la examen.

 

Condiții de retragere din programul de Specializare:

Taxa de instruire se restituie (la solicitare):

  • integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului
  • în procent de 75% dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului, motivat de faptul că prin bugetul aferent programului, conform prevederilor contractuale,  a fost alocat un cuantum de plată către lectorii implicaţi în program şi respectiv pentru achiziţia de materiale și servicii necesare derulării

 

Persoana de contact:

Cristina Oros Suciu, e-mail: cristinaoros@yahoo.com

Tel: 0748 881 031