Începerea programului de specializare în vederea reconversiei profesionale Igienă și Sănătate Publică

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Anunțuri

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS)

organizează în perioada 22 martie –25 septembrie 2024 programul de specializare în vederea reconversiei profesionale Igienă și Sănătate Publică

în centrul de pregătire: București

 

Programul de specializare în Igienă și Sănătate Publică va începe la data de 22 martie 2024, cursul se va desfășura în format online prin aplicația Google meet în perioada 22.03.2024-15.09.2024

Cursul va avea 3 părți:

  • Partea teoretică-210 ore
  • Partea practică directă-160 ore
  • Partea practică sub supervizare -500 ore -se va desfășura la locul de muncă și va fi atestată la sfarșitul cursului printr-o adeverintă

Orarul pentru teorie și lucrări practice va fi anunțat de către secretarul de cursul, dna dr. Mirela Nedelescu, INSP, pe adresele de e-mail furnizate de angajatori/cursanti la înscrierea pe platforma PERFMED

Cursanții care au promovat evaluarea finală a cursului, respectiv au obtinut media 6 la ambele componente- teoretică și practică- se vor putea înscrie –tot pe platforma Perfmed- la Examenul Național care va avea loc în perioada octombrie-noiembrie 2024, după ce vor achita o taxa de examinare ce va fi anunțată în timp util.

Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în următoarele 2 sesiuni anuale organizate la finalizarea programului de specializare. Înscrierea pentru noua sesiune de examen se face cu taxă, iar candidaţii au dreptul să consulte materialul de curs în cazul în care acesta se află pe platformă, din momentul înscrierii la examen.

Scopul şi obiectivele educaţionale generale ale programului:

 

Scopul:

Completarea cunostintelor si abilitatilor profesionale cu notiunile specifice domeniilor de igiena și sănătate publică

Obiectivele Educaţionale.

Dobândirea de competenţe profesionale privind:

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor privind: domeniul sănătăţii publice,

2. Cunoasterea si elaborarea indicatorilor pentru masurarea si analiza starii de sanatate; intocmirea evidenţelor si rapoartelor statistice

3. Cunoaşterea şi aplicarea metodologiei de planificare si implementare a interventiilor de promovare a sănățiii la nivel populațional si individual

4. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor privind management al activitatii si calitatea

5. Cunoasterea si aplicarea prevederilor specifice privind prevenirea si controlul bolilor trasnmisibile. Ancheta epidemiologica

6. Supravegherea si controlul condițiilor de igienă în unități medicale

7. Cunoaşterea principalelor surse de nutrienţi şi caracteristicile unei diete echilibrate pentru categorii specifice de consumatori (sănătoşi sau cu o anumită patologie) si supravegherea si controlul calităţii igienico – sanitare a alimentelor

8. Monitorizarea si supravegherea sănătății copiilor și  conditiilor de igienă în colectivităţile de copii şi tineri

9. Cunoasterea si aplicarea prevederilor specifice de igiena a mediului de viață

10. Cunoasterea si aplicarea prevederilor specifice de sănătate si securitate în muncă.

 

Obiective didactice:

La sfârșitul  programului, participanții vor putea să:

– explice noțiunile necesare exercitării atribuţiilor specifice asistentului medical de igiena și sănătate publică.;

–  demonstreze abilitățile necesare exercitării atribuţiilor specifice asistentului medical de igiena și sănătate publică;

–  decidă modul de aplicare în practică a abilităţilor cognitive specifice, deprinderilor şi competenţelor necesare în cadrul actvităților domneiului de igiena și sănătate publică;

– demonstreze abilităţi de colaborare cu echipa multidisciplinară, de comunicare cu beneficiarii, cu individul, familia şi comunitatea.

– demonstreze abilităţi de utilizare a bazelor de date cu informații si legislatie aplicabile domeniului

 

Condiții de retragere din programul de specializare:

Taxa de instruire se restituie (la solicitare):

  • integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului
  • în procent de 75% dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului,

 

Persoana de contact:

Manuela Dănescu, tel: 021 2556551/108, e-mail: manueladanescu@yahoo.com,