AT 75 – Atestat in Managementul Serviciilor de Sanatate

Last Updated: aprilie 1, 2024Categories: Anunțuri

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS)

organizează începând cu data de 4 martie 2024, Programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în  „Managementul Serviciilor de Sănătate” – seria AT MS 75

Programul are ca scop dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în vederea eficientizării activităţii manageriale la nivelul unităţilor sanitare, având la bază programa naţională de atestat în «Managementul Serviciilor de Sănătate».

Programul are structură modulară, fiind alcătuit din 12 module, fiecare cu o durată de 3 zile pregătire teoretică și 2 zile studiu individual și pregătire practică asistată, după cum urmează:

 1. Organizarea serviciilor de sănătate
 2. Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 3. Management general
 4. Economie sanitară
 5. Managementul resurselor umane
 6. Management financiar
 7. Managementul calităţii
 8. Sănătate publică
 9. Promovarea sănătăţii
 10. Management de proiecte
 11. Etică şi Integrare UE
 12. Evaluarea tehnologiilor medicale

 

Programul se adresează doar medicilor / medicilor dentişti şi farmaciştilor confirmaţi în grad de specialist sau primar, conform Ordinului MS nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional al programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţionăm că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, absolvirea acestui program este necesară pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie/ laborator/ farmacist șef/ director medical/ manager de spital.

Deschiderea programului va avea loc luni, 04 martie 2024, ora 10.00, la sediul Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS), din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucureşti.

În conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătății nr.3143/2022, programul se va desfășura în format hibrid (prezență fizică la sediul INMSS și online sincron – platforma zoom), în zilele de luni, marți și miercuri, o dată la două săptămâni, în intervalul orar 10:00 – 16:00.

Seria de program este constituită din maxim 35 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

Înscrierile la program se fac prin completarea și semnarea Formularului de înscriere, care se transmite prin intermediul poștei electronice, pe adresa secretariatului didactic: vmarin@inmss.ro.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

  a. Formularul de înscriere (semnat) în original;
  b. Copia actului de identitate;
  c. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare /de specialitate;
  d. Copia documentului care atestă gradul profesional;
  e. Copia documentului privind autorizarea de liberă practică;
  f. CV;
  g. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
  h. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare;
  i. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc) în original;
  j. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de obţinere a atestatului, în original, sau Declaraţie pe propria răspundere, după caz.

Achitarea taxei de participare la programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în  „Managementul Serviciilor de Sănătate”, în valoare de 4.495 lei, se poate face integral sau în două tranşe, la casieria INMSS sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

– Beneficiar INMSS

– CIF: 26328134

– Cont: RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant.

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de atestat se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv, la secretariatul didactic sau poate fi trimis prin:

 • curier sau prin poştă, sau la sediul instituţiei: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2 Bucureşti, în atenția Secretarului didactic, dna. Violeta MARIN

sau

 • prin poșta electronica – documentele semnate electronic, cu semnătura electronică calificată, la adresa de mail: vmarin@inmss.ro.

 

În cazul renunţării de a participa la program, taxa de curs poate fi restituită doar până la data începerii cursului.

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv. Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un certificat de absolvire, eliberat de către INMSS, necesar pentru înscrierea la examenul naţional de obţinere a atestatului în «Managementul Serviciilor de Sănătate», organizat de către Ministerul Sănătăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INMSS – secretariatul didactic al programului de pregătire în vederea obţinerii atestatului în  „Managementul Serviciilor de Sănătate”,

Secretar didactic: doamna Violeta MARIN, e-mail: vmarin@inmss.ro , telefon:  0753 093 240; 021 252 0425 / 021 252 8022 – int. 144.

Coordonatorul programului, Dr. Mona MOLDOVAN – mmoldovan@inmss.ro

Formular de înscriere

Nota de informare și consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal