MS 70 – Program de formare în domeniul „Management Spitalicesc”

Last Updated: iunie 25, 2024Categories: Cursuri management

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) organizează în perioada 12.02-23.04.2024, Programul de formare inițială în domeniul ”Management spitalicesc” – seria MS 70 – hibrid (fizic și online)

 

Scopul programului de formare este pregătirea managerilor de spital pentru a asigura o mai bună gestionare a spitalelor și creșterea performanţei manageriale la nivelul acestora.

Programul se adresează absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior care doresc o carieră în management spitalicesc. Seria de program este constituită din maxim 35 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

Programul este organizat pe două secţiuni: pregătire teoretică și aplicații practice.

Conform Ordinului 3143/2022, programul se va desfășura în format hibrid (prezență fizică la sediul INMSS și online sincron – platforma zoom), săptămânal, ȋn zilele de luni și marți, ȋn intervalul orar 10.00-16.00 și este structurat pe 11 module, dintre care 7 în format fizic și 4 în format online sincron, după cum urmează:

 1. Management general
 2. Organizarea şi evaluarea spitalului
 3. Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG)
 4. Economie sanitară
 5. Management financiar contabil/Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 6. Managementul resurselor umane
 7. Managementul calităţii și evaluarea performanței
 8. Standardizare, acreditare și control intern in cadrul spitalului
 9. Managementul comunicării la nivelul unui spital
 10. Management de proiecte
 11. Finanţe publice pentru managerii din sistemul de sănătate

 

La finalul programului va avea loc examenul de absolvire, care constă dintr-o probă scrisă cu 50 de întrebări tip grilă şi o probă practică – elaborarea şi susţinerea unui Proiect de management.

 

Înscrierile la program se fac prin completarea și semnarea Formularului de înscriere, care se transmite prin intermediul poștei electronice, pe adresa secretariatului didactic: aadam@inmss.ro

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. Formular de înscriere (poate fi descărcat de aici)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare
 4. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 5. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare
 6. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc)
 7. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare sau Declaraţie pe propria răspundere, după caz

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Dosarul cu documentele mai sus menţionate, poate fi trimis prin:

 • curier sau prin poştă, sau la sediul instituţiei: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2 Bucureşti, în atenția Secretarului didactic, dna. Adina ADAM

sau

 • prin poșta electronica – documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, la adresa de mail: aadam@inmss.ro

 

În cazul renunţării de a participa la program, taxa de curs poate fi restituită doar până la data începerii cursului.

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare, în valoare de 3.767 lei, se poate face integral sau în două tranşe, la casieria INMSS sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

 

– Beneficiar INMSS

– CIF: 26328134

– Cont: RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

Informaţii suplimentare se pot obține prin poșta electronica de la Secretariatul didactic – dna. Adina ADAM –  aadam@inmss.ro, telefon 021.252.0425 / 021.252.8022 – int. 143 sau 0753.093.223

Coordonatorul programului, Dr. Cristina LUPANclupan@inmss.ro