Alte apariții INMSS

Last Updated: decembrie 18, 2023Categories: Arhivă

Evidence based practice information sheets for health professionals – Traduceri cu permisiunea JBI

  1. Muzica – un tip de intervenție în spitale
  2. Managementul pacientului în chirurgia de zi
  3. Strategii de reducere a erorilor de medicație la persoanele vârstnice

Managementul serviciilor de sănătate

Lucrarea reprezintă un eveniment editorial deosebit, pentru toate formele de învăţămînt universitar care pregătesc asistenţi sociali, sociologi şi personal medical cu interese în domeniul managementului.

 Cheltuieli private pentru sănătate, România 1996 – 1999

Rezultatele şi concluziile studiului ar putea fi folosite pentru ajustarea strategiei de reformă, ţinînd cont de posibilităţile populaţiei de a contribui cu resurse proprii, suplimentare, la finanţarea serviciilor de sănătate, cît şi de impactul unor măsuri la nivelul accesului la serviciile de sănătate. Studiul relevă şi povara financiară asupra bugetului familiei, în special în rîndul categoriilor defavorizate.

Managementul calităţii – Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate

Lucrarea este prima carte din România care abordează conceptul de calitate aplicat sistemului de sănătate. Cartea se adresează cu prioritate managerilor din unităţile furnizoare de servicii de sănătate, caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică, oferind o metodologie de implementare a procesului de îmbunătăţire continuă a calităţii.

Managementul practicii medicale în asistenţa primară

Manualul formatorului – Volumul I și II

Suport de curs – Volumul III

Editată cu sprijinul UNICEF, elaborată cu sprijiunul USAID, lucrarea este rezultatul colaborării dintre IMSS şi JSI în cadrul proiectului Iniţiative în Sănătatea Reproducerii.

Manualul îşi propune să îmbunătăţească capacitatea managerială a furnizorilor de servicii în contextul reformei sistemului sanitar din România.